home  > co2  > co2-stijging

Waarom stijgt de CO₂-concentratie?

De CO₂-concentratie in de atmosfeer is sinds het begin van de metingen in Mauna Loa gestegen van 315 ppm in 1958 naar ongeveer 415 ppm nu. Het algemene beeld is dat de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer stijgt door de menselijke uitstoot. Met name de verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor extra emissie waardoor de CO₂ zich zou ophopen in de atmosfeer. Toch is het beeld veel minder eenduidig dan het lijkt en spelen natuurlijke factoren een grote rol.


Menselijke activiteiten, met name de verbranding van fossiele brandstoffen, zorgen voor veel CO₂-uitstoot. Toch is deze uitstoot minder dan 5% van de jaarlijkse natuurlijke stromen. Het is moeilijk de menselijke uitstoot te onderscheiden van de 20 keer grotere natuurlijke stromen. Bovendien is de natuurlijke uitstoot van kooldioxide onder invloed van de temperatuur veel sterker gestegen dan de men .... Lees verder


De menselijke uitstoot van CO₂ heeft bijgedragen aan de stijging van de concentratie in de atmosfeer. De vraag is echter in welke mate dat het geval is. Volgens het IPCC hoopt de menselijke CO₂ zich op in de atmosfeer. Terwijl de normale verblijftijd van CO₂-moleculen ongeveer 4 jaar is, veronderstelt men dat het tientallen tot vele duizenden jaren duurt voordat de natuur zich kan herstellen van d .... Lees verder


De sterke stijging van de CO₂-concentratie in de atmosfeer ten opzichte van het (verre) verleden is een belangrijk argument om de menselijke uitstoot als oorzaak van deze stijging aan te wijzen. De stabiele lage waarden uit het verleden zijn gebaseerd op ijskernmetingen op Antarctica. Deze geven echter een vertekend beeld. Andere metingen laten hogere en meer gevarieerde waarden zien. De CO₂-conce .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 22-01-2022 Volgende >