home > gevolgen

Gevolgen van de opwarming

Veel problemen in de wereld worden de laatste tijd toegeschreven aan de klimaatverandering. Of het nu gaat om de zeespiegelstijging, hittegolven, droogte en woestijnvorming, uitstervende diersoorten, het afsterven van het koraal, de opwarming krijgt al snel de schuld. Een belangrijke vraag is wat de werkelijke gevolgen zijn van de opwarming van de aarde, zowel positief als negatief en wat de impact hiervan is op de maatschappij.


Het IPCC heeft dit jaar een uitgebreid rapport uitgebracht over de dreigende zeespiegelstijging en de risico's op overstromingen. Het IPCC stelt dat de zeespiegel versneld stijgt en dat deze versnelling de komende jaren zal doorzetten. De versnelde stijging blijkt niet uit de metingen. De getijdenmetingen laten al tientallen jaren een stabiele stijging zien van gemiddeld 1,4 tot 2 millimeter per j .... Lees verder


De biodiversiteit, de mate van verscheidenheid aan levensvormen op aarde, staat onder druk. Het biodiversiteitspanel van de Verenigde Naties (IPBES, Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) stelt in het rapport van 2019 dat de natuur wereldwijd in een ongekend snel tempo achteruit gaat. Binnen enkele decennia worden een miljoen soorten in hun voortbestaan b .... Lees verder


Voor de leefomstandigheden van de meeste mensen is de opwarming positief. Je ziet dat als mensen de gelegenheid hebben (in vakanties of na pensionering) ze bij voorkeur naar warmere gebieden gaan. Daarbij moet bedacht worden dat de temperatuurstijging zich voor het grootste deel voor hogere breedtegraden voor doet en minder nabij de evenaar, waar het al warm is. Voor Nederland betekent één graad t .... Lees verder


Ook als het gaat om het aantal en de omvang van bosbranden wordt al snel de link gemaakt naar de opwarming van de aarde als mogelijke oorzaak. De redenering daarbij is dat hogere temperaturen leiden tot verdroging van het land en daarmee een grotere kans op bosbranden. In het artikel over extremen in het weer is al gerefereerd aan de conclusie van het IPCC (AR5, pag. 162) dat een toename van de du .... Lees verder


Een ander bekend voorbeeld waarvoor de klimaatverandering verantwoordelijk zou zijn, is het op grote schaal afsterven van het koraal in het Great Barrier Reef ten noordoosten van Australië. Al enkele jaren komen met grote regelmaat verontrustende berichten dat het met het koraal zeer slecht gesteld is. Zo kopte RTL Nieuws onlangs: Toestand Great Barrier Reef van 'erbarmelijk' naar 'zeer erbarmelij .... Lees verder