home  > gevolgen  > ijs  > sneeuw

Sneeuwhoeveelheid

Naast de veranderingen in de hoeveelheid zee- en landijs vormt de hoeveelheid sneeuw een derde belangrijke indicator voor het klimaat in de poolgebieden. Er zijn geen tekenen dat de jaarlijkse sneeuwhoeveelheid afneemt. 2020 geeft zelfs een belangrijke toename te zien.

Naast zee- en landijs is de hoeveelheid sneeuw is een belangijke indicator voor klimaatverandering. Het resultaat van sneeuwval weerspiegelt zich in:

  • sneeuwbedekking, het landoppervlak dat is op een bepaald moment is bedekt met sneeuw;
  • sneeuwdikte, de gemiddelde dikte van de sneeuwlaag op een bepaald moment;
  • dichtheid van de sneeuw.

In onderstaande kaart is de actuele sneeuwbedekking weergegeven. Deze zogenaamde Global Multisensor Snow/Ice Cover Map is gebaseerd op observaties verschillende satellietsystemen in combinatie met plaatselijke waarneemstations.


Actuele sneeuwbedekking over de wereld
Actuele sneeuwbedekking over de wereld. Bron: NOAA/NESDIS

Om een goede indicatie te krijgen over de totale hoeveelheid sneeuw op een bepaald moment, wordt vaak gebruik gemaakt van de het begrip Snow Water Equivalent. Snow Water Equivalent (SWE) is de hoeveelheid water in het sneeuwpakket. Het kan worden gezien als het watervolume dat theoretisch zou ontstaan als het hele sneeuwpakket in een keer zou smelten. Het voordeel van deze meeteenheid is dat het naast het oppervlak en de dikte van de sneeuwlaag, ook rekening houdt met verschillen in de dichtheid van verschillende soorten sneeuw.

In onderstaande grafiek is het verloop van deze SWE in de tijd weergegeven voor het noordelijke poolgebied. Opvallend is dat in tegenstelling tot de hoeveelheid zee-ijs er voor wat betreft sneeuw geen enkele indicatie is van een afname. In 2020 is de sneeuwhoeveelheid zelfs aanzienlijk groter dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.


Actuele hoeveelheid sneeuw noordpoolgebied
Actuele hoeveelheid sneeuw in het noordpoolgebied. Bron: Fins Meteorologisch Instituut

De grafiek is het resultaat van het Global Snow Monitoring for Climate Research (GlobSnow) project van de ESA. Het sneeuwwaterequivalent (SWE) bevat sneeuwinformatie voor het noordelijk halfrond sinds 1979 tot heden. Het data wordt geproduceerd door een combinatie van satellietmetingen en gegevens van plaatselijke weerstations. .