home  > gevolgen  > ijs  > sneeuw

Sneeuwhoeveelheid

Naast de veranderingen in de hoeveelheid zee- en landijs vormt de hoeveelheid sneeuw een derde belangrijke indicator voor het klimaat in de poolgebieden. Er zijn geen tekenen dat de jaarlijkse sneeuwhoeveelheid afneemt. Integendeel, de afgelopen 40 jaar is de gemiddelde hoeveelheid sneeuwval met ruim 3% toegenomen.

Naast zee- en landijs is de hoeveelheid sneeuw is een belangijke indicator voor klimaatverandering. Het resultaat van sneeuwval weerspiegelt zich in:

  • sneeuwbedekking, het landoppervlak dat is op een bepaald moment is bedekt met sneeuw;
  • sneeuwdikte, de gemiddelde dikte van de sneeuwlaag op een bepaald moment;
  • dichtheid van de sneeuw.

In onderstaande kaart is de actuele sneeuwbedekking weergegeven. Deze zogenaamde Global Multisensor Snow/Ice Cover Map is gebaseerd op observaties verschillende satellietsystemen in combinatie met plaatselijke waarneemstations.


Actuele sneeuwbedekking over de wereld
Actuele sneeuwbedekking over de wereld. Bron: NOAA/NESDIS

Om een goede indicatie te krijgen over de totale hoeveelheid sneeuw op een bepaald moment, wordt vaak gebruik gemaakt van de het begrip Snow Water Equivalent. Snow Water Equivalent (SWE) is de hoeveelheid water in het sneeuwpakket. Het kan worden gezien als het watervolume dat theoretisch zou ontstaan als het hele sneeuwpakket in een keer zou smelten. Het voordeel van deze meeteenheid is dat het naast het oppervlak en de dikte van de sneeuwlaag, ook rekening houdt met verschillen in de dichtheid van verschillende soorten sneeuw.

In onderstaande grafiek is het verloop van deze SWE in de tijd weergegeven voor het noordelijke poolgebied. Opvallend is dat in tegenstelling tot de hoeveelheid zee-ijs er voor wat betreft sneeuw geen enkele indicatie is van een afname. In 2021 was de sneeuwhoeveelheid zelfs groter dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. De bewering in het laatste IPCC-rapport (A.1.5) dat er sinds 1950 een afname zou zijn op het noordelijk halfrond is dus onjuist.


Actuele hoeveelheid sneeuw noordpoolgebied
Actuele hoeveelheid sneeuw in het noordpoolgebied. Bron: WMO/Global Cryosphere Watch - Fins Meteorologisch Instituut

De grafiek is het resultaat van het Global Snow Monitoring for Climate Research (GlobSnow) project van de ESA. Het sneeuwwaterequivalent (SWE) bevat sneeuwinformatie voor het noordelijk halfrond sinds 1979 tot heden. Het data wordt geproduceerd door een combinatie van satellietmetingen en gegevens van plaatselijke weerstations.

Toename van de hoeveelheid sneeuwval

De grote hoeveelheid sneeuwval in 2020/2021 staat niet op zichzelf. Onderzoekster Zoe Phin heeft onlangs een analyse uitgevoerd op de gegevens die de NASA bijhoudt over de sneeuwval op de wereld. In onderstaande grafiek is te zien dat de hoeveelheid sneeuw in de afgelopen 40 jaar met ruim 3% is gestegen. Er zijn wel flinke verschillen tussen noord en zuid: op het noordelijk halfrond is sprake van een daling van ruim 8%, op het zuidelijk halfrond een stijging van ruim 14%.

De gemiddelde hoeveelheid sneeuwval op de wereld is afgelopen 40 jaar met 3% toegenomen.
Afbeelding 2: De gemiddelde hoeveelheid sneeuwval op de wereld is afgelopen 40 jaar met 3% toegenomen. Bron: Zoe Phin op basis van gegevens van NASA


Referenties

‘Global Cryosphere Watch’. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://globalcryospherewatch.org/state_of_cryo/snow/.

‘Global Snow and Ice Cover Map from combined data of METOP AVHRR and DMSP SSMIS’. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/snow/HTML/multisensor_global_snow_ice.html.

IPCC. ‘Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change’. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2021. https://doi.org/10.1017/9781009157896.

‘OPeNDAP Hyrax: Contents of /MERRA2_MONTHLY/M2TMNXFLX.5.12.4/’. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://goldsmr4.gesdisc.eosdis.nasa.gov/opendap/MERRA2_MONTHLY/M2TMNXFLX.5.12.4/contents.html.

Zoe’s Insights. ‘Real Global Snowfall Trend’, 27 november 2021. https://phzoe.com/2021/11/27/real-global-snowfall-trend/.


< Vorige Gewijzigd: 24-07-2023 Volgende >