home  > gevolgen  > natuur  > leefomstandigheden

De invloed op de leefomstandigheden

De stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde is over het algemeen gunstig voor de leefomstandigheden van de mens. Het aantal sterfgevallen door koude is nog steeds veel groter dan door warmte. Hogere temperaturen zijn ook gunstig voor de energiebehoefte.

Voor de leefomstandigheden van de meeste mensen is de opwarming positief. Je ziet dat als mensen de gelegenheid hebben (in vakanties of na pensionering) ze bij voorkeur naar warmere gebieden gaan. Daarbij moet bedacht worden dat de temperatuurstijging zich voor het grootste deel voor hogere breedtegraden voor doet en minder nabij de evenaar, waar het al warm is. Voor Nederland betekent één graad temperatuurstijging dat we de klimaatomstandigheden krijgen die eerder in Parijs waren.

De opwarming zorgt er ook voor dat er minder energie nodig is voor verwarming van huizen en kantoren. Hier tegenover staat een toenemend gebruik van airconditioners, maar per saldo zal het energieverbruik dalen. Volgens cijfers van het Internationaal Energie Agentschap is het totale energieverbruik in de wereld voor verwarming een factor 15 hoger dan voor koeling. In de komende jaren zal het energieverbruik voor het koelen van gebouwen wel sterk toenemen. Voor een deel is dat het gevolg van de opwarming van de aarde, maar belangrijker is de toename van de bevolking en welvaart in landen in warme gebieden.

Sterfgevallen gerelateerd aan temperatuur

Er zijn de afgelopen tijd verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de impact van temperatuur op het aantal sterfgevallen in de samenleving. Zo heeft het team van Dr Antonio Gasparrini van het Department of Medical Statistics in Londen heeft een uitgebreide systematische analyse uitgevoerd naar de invloed van niet-optimale omgevingstemperaturen op het aantal sterfgevallen in een land. De conclusie van het onderzoek is dat temperatuur mede verantwoordelijk is voor 7,71% van alle sterfgevallen en dat het grootste deel daarvan (7,29%) betrekking had op te lage temperaturen. Te hoge temperaturen waren maar voor 0,42% verantwoordelijk.

Het aantal sterfgevallen door koude is veel groter dan door warmte
Afbeelding 1: Het aantal sterfgevallen door koude is veel groter dan door warmte

Zelfs in een relatief warm land als Australië blijkt kou voor meer problemen te zorgen dan hitte voor wat betreft het aantal sterfgevallen, zoals blijkt uit een studie van Jian Cheng uit 2019: "Cold posed the greatest mortality risk and cased the largest mortality burden.". Van de opwarming van de aarde is dus in ieder geval geen negatief effect te verwachten.

Ook in Australië is het aantal sterfgevallen door koude veel groter dan door warmte
Afbeelding 2: Ook in Australië is het aantal sterfgevallen door koude veel groter dan door warmte


< Vorige Gewijzigd: 26-09-2019 Volgende >