home  > gevolgen  > natuur  > leefomstandigheden

De invloed op de leefomstandigheden

De stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde is over het algemeen gunstig voor de leefomstandigheden van de mens. Het aantal sterfgevallen door koude is veel groter dan door warmte. De gestegen temperatuur heeft geleid tot jaarlijks 166.000 minder sterfgevallen in de wereld. Hogere temperaturen zijn ook gunstig voor de energiebehoefte. Het aantal slachtoffers als gevolg van extreme weersomstandigheden in de wereld in de afgelopen eeuw sterk afgenomen.

Een belangrijke vraag is wat de impact is van de verandering van het klimaat op de leefomstandigheden van mensen. Het gaat daarbij enerzijds op de stijging van de gemiddelde temperatuur. Anderzijds gaat het om de impact van extreme weersomstandigheden. Extreme weersomstandigheden kunnen grote impact hebben. Overstromingen, orkanen of langdurige droogte kunnen een verwoestend effect hebben met grote aantallen slachtoffers. Het is daarom begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken over verandering van klimaat als dat tot meer extreme weersomstandigheden zou leiden.

De impact van opwarming

Voor de leefomstandigheden van de meeste mensen is de opwarming positief. Je ziet dat als mensen de gelegenheid hebben (in vakanties of na pensionering), ze bij voorkeur naar warmere gebieden gaan. Daarbij moet bedacht worden dat de temperatuurstijging zich voor het grootste deel voor hogere breedtegraden voor doet en minder nabij de evenaar, waar het al warm is. Voor Nederland betekent één graad temperatuurstijging dat we de klimaatomstandigheden krijgen die eerder in Parijs waren. De opwarming zorgt er ook voor dat er minder energie nodig is voor verwarming van huizen en kantoren. Er is wel meer energie nodig voor de koeling van gebouwen, maar per saldo zal het energieverbruik bij hogere temperaturen dalen.

Minder sterfgevallen door hogere temperatuur

Er zijn de afgelopen tijd verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de impact van temperatuur op het aantal sterfgevallen in de samenleving. Zo heeft het team van Dr Antonio Gasparrini van het Department of Medical Statistics in Londen in 2015 een uitgebreide systematische analyse uitgevoerd naar de invloed van niet-optimale omgevingstemperaturen op het aantal sterfgevallen in een land. De conclusie van het onderzoek is dat temperatuur mede verantwoordelijk is voor 7,71% van alle sterfgevallen en dat het grootste deel daarvan (7,29%) betrekking had op te lage temperaturen. Te hoge temperaturen waren maar voor 0,42% verantwoordelijk.

Het aantal sterfgevallen door koude is veel groter dan door warmte
Afbeelding 1: Het aantal sterfgevallen door koude is veel groter dan door warmte. Bron: Gasparrini et al., 2015 The Lancet

Een recent onderzoek van Qi Zhao et al. in de Lancet van juli 2021 bevestigt dit beeld. Het gaat hier om een statistische analyse van sterftecijfers en omgevingstemperatuur in 750 plaatsen in 43 landen in de wereld. Van alle sterfgevallen blijkt 9,4% gekoppeld te zijn aan niet optimale temperaturen: 8,5% is gerelateerd aan te lage temperaturen en 0,9% aan te hoge temperaturen. Koude blijkt dus een bijna 10 keer grotere boosdoener dan hitte.

De gestegen temperatuur zorgt jaarlijks voor minder sterfgevallen
Afbeelding 2: Het aantal sterfgevallen door koude is bijna 10 keer groter dan het aantal sterfgevallen door hitte. De gestegen temperatuur zorgt jaarlijks voor ongeveer 166.000 minder sterfgevallen. Bron: Zhao et al., 2021

Interessant in dit onderzoek is ook de invloed van klimaatverandering op het sterftecijfers in de wereld. Door de temperatuurstijging van de afgelopen 20 jaar overlijden er minder mensen door (extreme) kou en meer mensen door (extreme) warmte. Maar per saldo is het beeld gunstig: het koude gerelateerde sterftecijfer daalt met 0,51% terwijl het warmte gerelateerde sterftecijfer stijgt met 0,21%. Dit is weergegeven in de volgende grafiek.

De opwarming van de aarde heeft er dus voor gezorgd dat er jaarlijks circa 166.000 minder mensen overlijden. Dit staat in schril contrast met het breedverspreide idee dat klimaatverandering ten koste gaat van de gezondheid van mensen.

De impact van extreme weersomstandigheden

In tegenstelling tot het gevoel dat veel mensen hebben, is het aantal slachtoffers als gevolg van extreme weersomstandigheden in de wereld in de afgelopen eeuw sterk afgenomen. In de International Disaster Database zijn de jaarlijkse aantallen slachtoffers te vinden als gevolg van verschillende soorten rampen: droogte (50%), overstromingen (30%), aardbevingen (11%), stormen (6%) en 3% door alle andere oorzaken (zoals lawines, hittegolven, modderstromen, enz.).

In een publicatie in Technological Forecasting & Social Change heeft Bjorn Lomborg de aantallen uitgesplitst naar klimaatgerelateerde rampen en alle overige rampen. Zoals te zien is in onderstaande grafiek is het aantal slachtoffers van klimaatgerelateerde rampen zowel in absolute aantallen als gerelateerd aan het aantal inwoners sterk gedaald. De kans om te overlijden als gevolg van een klimaatgerelateerde ramp is sinds 1920 100 keer kleiner geworden.

Klimaat- en niet-klimaatgerelateerde sterfgevallen en overlijdensrisico's als gevolg van rampen 1920-2018.
Afbeelding 3: Klimaat- en niet-klimaatgerelateerde sterfgevallen en overlijdensrisico's als gevolg van rampen 1920-2018, gemiddeld over decennia. De gegevens zijn afkomstig van EM-DAT (2019), waarbij gebruik wordt gemaakt van overstromingen, droogtes, stormen, natuurbranden en extreme temperaturen voor klimaatgerelateerde sterfgevallen, en aardbevingen, tsunami's en vulkanen voor niet-klimaatgerelateerde sterfgevallen. Bron: Lomborg, 2020

De grafieken laten zien dat we nu veel minder kwetsbaar zijn voor klimaateffecten dan ooit in de afgelopen 100 jaar. Het is mogelijk dat klimaatverandering de situatie in de afgelopen eeuw heeft verergerd (hoewel dat voor overstromingen, droogtes, natuurbranden en orkanen niet het geval is), maar het zijn vooral de toegenomen welvaart en de verbeterde beschermingsmaatregelen die voor dit resultaat hebben gezorgd.

Referenties

CRED. ‘EM-DAT - The International Disaster Database’. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://www.emdat.be/.

Gasparrini, Antonio, Yuming Guo, Masahiro Hashizume, Eric Lavigne, Antonella Zanobetti, Joel Schwartz, Aurelio Tobias, e.a. ‘Mortality Risk Attributable to High and Low Ambient Temperature: A Multicountry Observational Study’. The Lancet 386, nr. 9991 (25 juli 2015): 369-75. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)62114-0.

Lomborg, Bjorn. ‘Welfare in the 21st Century: Increasing Development, Reducing Inequality, the Impact of Climate Change, and the Cost of Climate Policies’. Technological Forecasting and Social Change 156 (1 juli 2020): 119981. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119981.

Zhao, Qi, Yuming Guo, Tingting Ye, Antonio Gasparrini, Shilu Tong, Ala Overcenco, Aleš Urban, e.a. ‘Global, Regional, and National Burden of Mortality Associated with Non-Optimal Ambient Temperatures from 2000 to 2019: A Three-Stage Modelling Study’. The Lancet Planetary Health 5, nr. 7 (1 juli 2021): e415-25. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00081-4.


< Vorige Gewijzigd: 24-07-2023 Volgende >