home  > gevolgen  > natuur  > leefomstandigheden

De invloed op de leefomstandigheden

De stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde is over het algemeen gunstig voor de leefomstandigheden van de mens. Het aantal sterfgevallen door koude is nog steeds veel groter dan door warmte. De gestegen temperatuur heeft geleid tot jaarlijks 166.000 minder sterfgevallen in de wereld. Hogere temperaturen zijn ook gunstig voor de energiebehoefte.

Voor de leefomstandigheden van de meeste mensen is de opwarming positief. Je ziet dat als mensen de gelegenheid hebben (in vakanties of na pensionering) ze bij voorkeur naar warmere gebieden gaan. Daarbij moet bedacht worden dat de temperatuurstijging zich voor het grootste deel voor hogere breedtegraden voor doet en minder nabij de evenaar, waar het al warm is. Voor Nederland betekent één graad temperatuurstijging dat we de klimaatomstandigheden krijgen die eerder in Parijs waren.

De opwarming zorgt er ook voor dat er minder energie nodig is voor verwarming van huizen en kantoren. Hier tegenover staat een toenemend gebruik van airconditioners, maar per saldo zal het energieverbruik dalen. Volgens cijfers van het Internationaal Energie Agentschap is het totale energieverbruik in de wereld voor verwarming een factor 15 hoger dan voor koeling. In de komende jaren zal het energieverbruik voor het koelen van gebouwen wel sterk toenemen. Voor een deel is dat het gevolg van de opwarming van de aarde, maar belangrijker is de toename van de bevolking en welvaart in landen in warme gebieden.

Minder sterfgevallen door hogere temperatuur

Er zijn de afgelopen tijd verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de impact van temperatuur op het aantal sterfgevallen in de samenleving. Zo heeft het team van Dr Antonio Gasparrini van het Department of Medical Statistics in Londen in 2015 een uitgebreide systematische analyse uitgevoerd naar de invloed van niet-optimale omgevingstemperaturen op het aantal sterfgevallen in een land. De conclusie van het onderzoek is dat temperatuur mede verantwoordelijk is voor 7,71% van alle sterfgevallen en dat het grootste deel daarvan (7,29%) betrekking had op te lage temperaturen. Te hoge temperaturen waren maar voor 0,42% verantwoordelijk.

Het aantal sterfgevallen door koude is veel groter dan door warmte
Afbeelding 1: Het aantal sterfgevallen door koude is veel groter dan door warmte. Bron: Gasparrini et al., 2015 The Lancet

Een recent onderzoek van Qi Zhao et al. in de Lancet van juli 2021 bevestigt dit beeld. Het gaat hier om een statistische analyse van sterftecijfers en omgevingstemperatuur in 750 plaatsen in 43 landen in de wereld. Van alle sterfgevallen blijkt 9,4% gekoppeld te zijn aan niet optimale temperaturen: 8,5% is gerelateerd aan te lage temperaturen en 0,9% aan te hoge temperaturen. Koude blijkt dus een bijna 10 keer grotere boosdoener dan hitte.

De gestegen temperatuur zorgt jaarlijks voor minder sterfgevallen
Afbeelding 2: Het aantal sterfgevallen door koude is bijna 10 keer groter dan het aantal sterfgevallen door hitte. De gestegen temperatuur zorgt jaarlijks voor ongeveer 166.000 minder sterfgevallen. Bron: Zhao et al., 2021

Interessant in dit onderzoek is ook de invloed van klimaatverandering op het sterftecijfers in de wereld. Door de temperatuurstijging van de afgelopen 20 jaar overlijden er minder mensen door (extreme) kou en meer mensen door (extreme) warmte. Maar per saldo is het beeld gunstig: het koude gerelateerde sterftecijfer daalt met 0,51% terwijl het warmte gerelateerde sterftecijfer stijgt met 0,21%. Dit is weergegeven in de volgende grafiek.

De opwarming van de aarde heeft er dus voor gezorgd dat er jaarlijks circa 166.000 minder mensen overlijden. Dit staat in schril contrast met het breedverspreide idee dat klimaatverandering ten koste gaat van de gezondheid van mensen.


< Vorige Gewijzigd: 26-07-2021 Volgende >