home  > gevolgen  > zeespiegel  > nederland-zee

Zeespiegelstijging in Nederland

De zeespiegel voor de kust van Nederland stijgt al sinds het begin van de metingen in 1865 in een vrijwel constant tempo. Volgens Deltares is de gemiddelde stijging 18,6 centimeter per eeuw, waarvan 4,5 centimeter het gevolg is van bodemdaling. Eerder modellen van het KNMI blijken tot nu toe niet uit te komen.

De stijging van de zeespiegel in nederland volgens Deltares
Afbeelding 1: De stijging van de zeespiegel in nederland volgens Deltares. De groene lijn zijn de metingen, de andere kleuren geven de eerdere voorspellingen van het KNMI aan.
De zeespiegel aan de Nederlandse kust wordt al vanaf 1865 nauwkeurig gemeten in Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder en Harlingen. Volgens het Deltares-onderzoek van 2018 stijgt de zeespiegel bij ons met 18,6cm per eeuw vanaf 1890. Hiervan is 4,5cm het gevolg van bodemdaling; de absolute stijging is dus lager. Er is geen sprake van een toenemende stijging, de stijging is al vanaf het begin van de metingen vrijwel constant. Dat is niet wat werd verwacht. Zoals te zien is in de grafiek ging het KNMI eerder uit van een forse versnelling in de stijging vanaf 2000.

Als je kijkt naar de kale metingen in de genoemde meetstations, zie je zelfs nog iets lagere waarden. Hieronder zijn de zeespiegels vanaf 1865 weergegeven van Vlissingen, Den Helder en Delfzijl. De gegevens zijn te vinden bij de Permanent Service for Mean Sealevel.

De stabiele zeespiegelstijging over de afgelopen 150 jaar in Vlissingen
Afbeelding 2: De stabiele zeespiegelstijging over de afgelopen 150 jaar in Vlissingen


De stabiele zeespiegelstijging over de afgelopen 150 jaar in Den Helder
Afbeelding 3: De stabiele zeespiegelstijging over de afgelopen 150 jaar in Den Helder


De stabiele zeespiegelstijging over de afgelopen 150 jaar in Delfzijl
Afbeelding 4: De stabiele zeespiegelstijging over de afgelopen 150 jaar in Delfzijl


De stijging van de zeespiegel verschilt per locatie. Informatie over de zeespiegelstijging in andere landen kun je hier vinden.