home  > gevolgen  > zeespiegel  > nederland-zee

Zeespiegelstijging in Nederland

De zeespiegel voor de kust van Nederland stijgt al sinds het begin van de metingen in 1865 in een vrijwel constant tempo. Volgens Deltares is de gemiddelde stijging 18,6 centimeter per eeuw, waarvan 4,5 centimeter het gevolg is van bodemdaling. Voorspellingen van het KNMI over een versnelling van de zeespiegelstijging blijken tot nu toe niet uit te komen en missen een redelijke onderbouwing.

De zeespiegel aan de Nederlandse kust wordt al vanaf 1865 (sommige plaatsen zelfs al eerder) nauwkeurig gemeten in onder andere Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder en Harlingen. Hieronder is in een grafiek de stijging van de afgelopen 155 jaar in Den Helder weergegeven. De blauwe lijn geeft het jaarlijkse gemiddelde niveau aan en de gele lijn is de trendlijn. Voor Den Helder is er sinds 1865 een vrijwel stabiele stijging van ongeveer 1,5 mm per jaar. De andere kustplaatsen geven een vergelijkbaar beeld. De gegevens zijn te vinden bij de Permanent Service for Mean Sealevel.

De stabiele zeespiegelstijging over de afgelopen 155 jaar in Den Helder
Afbeelding 1: De stabiele zeespiegelstijging over de afgelopen 155 jaar in Den Helder

Volgens het Deltares-onderzoek van 2018 stijgt de zeespiegel bij ons met 18,6 cm per eeuw vanaf 1890. Hiervan is 4,5cm het gevolg van bodemdaling; de absolute stijging is dus lager. Er is geen sprake van een toenemende stijging, de stijging is al vanaf het begin van de metingen vrijwel constant.

De stijging van de zeespiegel in nederland volgens Deltares
Afbeelding 2: De stijging van de zeespiegel in nederland volgens Deltares. De groene lijn zijn de metingen, de andere kleuren geven de eerdere voorspellingen van het KNMI aan. Bron: Deltares.

KNMI-voorspellingen

In de grafiek van Deltares is ook de verwachte extra stijging weergegeven, afkomstig uit een studie van het KNMI uit 2014. Het KNMI ging daarin uit van een forse versnelling van de stijging, weergegeven in twee scenario's. In het lage scenario verdubbelt de zeespiegelstijging vanaf 2000 naar 36 cm per eeuw; in het hoge scenario is sprake van een verdrievoudiging naar 56 cm per eeuw. De zeespiegelstijging is vanaf 2000 echter niet toegenomen. De metingen laten nog steeds dezelfde stabiele stijging zien.

Op 25 oktober 2021 heeft het KNMI een nieuw rapport gepubliceerd over de klimaatverandering (Klimaatsignaal '21) waarin zij uitspraken doen over de zeespiegelstijging. Ondanks dat eerdere verwachtingen niet zijn uitgekomen, spreekt het KNMI weer over een versnelde stijging van de zeespiegel voor de Nederlandse kust, nu zelfs van 1,2 meter in 2100 als we de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen. Met als startpunt 2005 betekent dit een stijging van 126 cm per eeuw, oftewel ruim 8 keer zo veel als de stijging van de afgelopen 155 jaar. In onderstaande grafiek is voor de plaats Den Helder weergegeven wat dat voor de komende 50 jaar betekent.

De verwachte zeespiegelstijging door het KNMI ten opzichte van de metingen van de afgelopen 155 jaar in Den Helder
Afbeelding 3: De verwachte zeespiegelstijging door het KNMI ten opzichte van de metingen van de afgelopen 155 jaar in Den Helder. Bron: PMSL, KNMI

Dat de voorspelling al vanaf 2005 afwijkt van de metingen verklaart het KNMI door “verschillen in weer, oceaanstromingen, regionale opwarming en zoutgehalte van de zee”. Volgens het KNMI is de stijging de afgelopen tientallen jaren getemperd door minder stormen voor de Nederlandse kust, verminderde opwarming van de Noordzee en stijging van het zoutgehalte.

Het KNMI geeft geen onderbouwing van haar scenario, anders dan te verwijzen naar het meest sombere scenario van het IPCC dat gekwalificeerd is als Highly Unlikely (Wikipedia). Het is sowieso opmerkelijk dat het KNMI natuurlijke fluctuaties de schuld geeft om te verklaren dat hun modellen niet uitkomen. Kennelijk houden de modellen geen rekening met natuurlijke fluctuaties. Maar de argumenten houden ook geen stand omdat niet alleen aan de Nederlandse kust de zeespiegelstijging vrijwel constant is, maar overal op de wereld. Nergens is een versnelling van de zeespiegelstijging vanaf 2005 te zien.

Een scenario zonder goede onderbouwing, dat een verachtvoudiging van de stijging laat zien ten opzichte van de afgelopen 155 jaar en dat over een periode van 15 jaar niet klopt met de metingen, kan niet echt serieus genomen worden.

Referenties

Baart, F., G. Rongen, M.P. Hijma, R. De Winter, en R. Nicolai. ‘Zeespiegelmonitor 2018 : de stand van zaken rond de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust’. Deltares, 2018. https://www.deltares.nl/expertise/publicaties/zeespiegelmonitor-2018-de-stand-van-zaken-rond-de-zeespiegelstijging-langs-de-nederlandse-kust.

Hurk, Bart van der, Peter Siegmund, en Albert Klein Tank. ‘KNMI’14: Climate Change scenarios for the 21st Century – A Netherlands perspective’. De Bilt: KNMI, 2014. https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/publicatie/knmi-14-climate-change-scenarios-for-the-21st-century-a-netherlands-perspective.

‘KNMI Klimaatsignaal ’21 - Hoe het klimaat in Nederland snel verandert’, z.d. https://cdn.knmi.nl/knmi/asc/klimaatsignaal21/KNMI_Klimaatsignaal21.pdf.

‘Shared Socioeconomic Pathways’. In Wikipedia, 13 juni 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shared_Socioeconomic_Pathways&oldid=1159874271.


< Vorige Gewijzigd: 28-06-2023 Volgende >