home  > klimaatverandering  > berichtgeving

Berichtgeving over het klimaat

Veel feitelijke informatie over het klimaat en de opwarming van de aarde komt niet aan bod op radio en televisie, waardoor het beeld dat de meeste mensen hebben erg eenzijdig is. Toch zijn de belangrijkste vragen over het klimaat nog onbeantwoord: is er wel sprake van een ongekende opwarming, is de uitstoot van CO₂ wel de echte oorzaak, en zijn de gevolgen wel zo alarmerend? De media doen ons geloven dat over dit alles consensus bestaat. Niets is minder waar: in de wetenschap is over al deze vragen nog veel discussie. Het is steeds duidelijker dat het klimaat een bijzonder complex proces is, met veel – elkaar beïnvloedende – factoren. De uitstoot van CO₂ kan daar mogelijk een rol in spelen, maar vormt in ieder geval geen simpele knop waarmee we het klimaat kunnen sturen.


De berichtgeving over het klimaat is op radio en televisie vaak erg eenzijdig. De video van Luca Rossi stelt deze eenzijdigheid aan de orde. .... Lees verder


Het beeld over het klimaat wordt vooral bepaald door politici, milieu-activisten en media. Professor Richard Lindzen van MIT licht toe wat wetenschappers vinden van het klimaat. .... Lees verder