home  > klimaatverandering  > berichtgeving  > luca-rossi

Wat ze mij niet verteld hebben over het klimaat..

De berichtgeving over het klimaat is op radio en televisie vaak erg eenzijdig. De video van Luca Rossi stelt deze eenzijdigheid aan de orde.

Veel feitelijke informatie over het klimaat en de opwarming van de aarde komt niet aan bod op radio en televisie, waardoor het beeld dat de meeste mensen hebben erg eenzijdig is. Veel mensen hebben het idee dat we afstevenen op een klimaatcatastrofe en dat we ‘nog maar 12 jaar hebben om het klimaat om te keren’. In de volgende video spreekt Luca Rossi zich hierover uit. De video is gemaakt door het Australische Institute of Public Affairs .

Klopt het wat Luca Rossi hier zegt?

In deze video doet Luca Rossi een flink aantal uitspraken over het klimaat. Maar kloppen die uitspraken ook? Hieronder lopen we alle stellingen een voor een langs.

Uitspraak Check
Mij werd niet verteld, dat sinds de 50-er jaren het aantal ijsberen is toegenomen met ongeveer 400%. Zie Biodiversiteit. De populatie is nu 22.000 tot 31.000 exemplaren, terwijl er eind jaren 60 na grootschalige jacht niet meer dan 5.000 waren.
Mij werd niet verteld dat waterdamp in feite het belangrijkste broeikasgas is. Waterdamp is verreweg het belangrijkste broeikasgas. Je kunt in de grafiek over het broeikaseffect zien dat het grijze gebied bij waterdamp het grootst is. Dit betekent dat de absorptieband van golflengtes bij water het grootst is. Zie ook Wikipedia.
Dat CO₂ maar 0,04% van de aardatmosfeer uitmaakt en dat van die 0,04% maar een heel klein gedeelte door mensen wordt veroorzaakt. Op dit moment bedraagt de concentratie ongeveer 410 ppm (parts per million), wat overeenkomt met 0,041%. Over het deel dat mensen veroorzaken verschillen de meningen. In de artikelen Waarom stijgt de CO₂-concentratie gaan we hier uitgebreid op in.
En mij is nooit verteld dat er in de geschiedenis van de aarde heel vaak CO₂ niveaus waren die veel hoger waren en temperaturen toen lager waren. Het artikel Wat is de samenhang tussen CO₂ en temperatuur? gaat hier uitgebreid op in.
Mij is verteld dat 97% van de wetenschappers het eens is dat de klimaatverandering door mensen is veroorzaakt en dat de wetenschap "er definitief klaar mee is". Maar mij werd niet verteld dat er geen wetenschappelijke overeenstemming is over het onderwerp klimaatverandering. En wetenschap is nooit definitief ergens klaar mee. Dit artikel gaat uitgebreid in op het verhaal over 97% overeenstemming onder wetenschappers en vergelijkt het met een Noord-Koreaanse verkiezingsuitslag.
In september heeft een wereldwijd netwerk van 500 wetenschappers een brief gezonden naar de Verenigde Naties, om te benadrukken dat er geen klimaatnoodtoestand is. En hun brief bevatte een heleboel andere dingen, die mij nooit verteld zijn. Het gaat inmiddels om ruim 700 wetenschappers en professionals die deze brief ook naar de Europese Commissie hebben gestuurd.
Zoals Gallilei zei: "Bij wetenschapsvragen is het gezag van duizend mensen niet zoveel waard als de nederige redenering van een individu." Zie citaten.net.
De opwarming van de aarde heeft het aantal natuurrampen niet vergroot Zie het artikel over extremen in het weer en over bosbranden.
..en maatregelen om klimaatverandering te bestrijden ontkennen de levensreddende voordelen van elektriciteit. De impact van de betrouwbare elektriciteitsvoorziening op de maatschappij is onvoorstelbaar groot. Zie bijvoorbeeld hier.
Mij was niet verteld dat Nobelpijswinnaar Natuurkunde Ivar Giaever vindt dat klimaatverandering 'pseudowetenschap' is. Ivar Giaever is een Noorse wetenschapper die in 1973 de Nobelprijs voor natuurkunde ontving. Hij heeft klimaatverandering regelmatig betiteld als pseudowetenschap.
Mij is verteld dat we binnen 11 jaar een kantelpunt naderen waarna geen terugkeer mogelijk is. Dat onze wereld, althans de wereld zoals wij die kennen zal eindigen. Zie bijvoorbeeld The Guardien.
Mij was niets verteld over de ontelbare mislukte voorspellingen over klimaatrampen in het verleden. Zie bijvoorbeeld deze verzameling
In 2006 zei Al Gore in de film 'An Inconvenient Truth' dat de mensheid nog maar 10 jaar had voordat de planeet het punt bereikte waar geen terugkeer meer mogelijk was. Al Gore heeft dit in de film niet zo gezegd. De volledige tekst van de film is hier te vinden. Gore heeft wel vele andere voorspellingen gedaan die onjuist of overdreven waren.
In de 70-er jaren was er wetenschappelijke concensus dat de aarde op een periode afstevende met een belangrijke afkoeling of misschien zelfs een ijstijd. Het is niet zo dat er een duidelijke consensus was, maar er waren in die tijd wel veel verontrustende berichten.
In 2009 zei Prince Charles dat we nog maar 8 jaar hadden om de wereld te redden van "een onherstelbare ondergang van het klimaat en ecosysteem." Zie The Independent.
Sinds 1990 zijn 1,2 miljard mensen de armoede ontstegen. Dat betekent dat 137.000 mensen aan de armoede zijn ontsnapt. Elke dag. 25 jaar lang. De armoede in de wereld is inderdaad spectaculair gedaald. Zie: Our World in Data.

Referenties

An Inconvenient Truth. Geraadpleegd 28 juni 2023. http://archive.org/details/AnInconvenientTruth_201607.

Citaten.net. ‘6 Citaten van Galileo Galilei: Citaten, quotes, uitspraken en wijsheden’. Geraadpleegd 28 juni 2023. https://citaten.net/quotes/van-galileo_galilei.html.

Competitive Enterprise Institute. ‘Wrong Again: 50 Years of Failed Eco-Pocalyptic Predictions’, 18 september 2019. https://cei.org/blog/wrong-again-50-years-of-failed-eco-pocalyptic-predictions/.

Crok, Marcel. ‘Letter to Jean-Claude Juncker: There Is No Climate Emergency’. Clintel (blog), 13 november 2019. https://clintel.org/letter-to-jean-claude-juncker-there-is-no-climate-emergency/.

Hasell, Joe, Max Roser, Esteban Ortiz-Ospina, en Pablo Arriagada. ‘Poverty’. Our World in Data, 27 juni 2023. https://ourworldindata.org/poverty. ‘Ivar Giaever’. In Wikipedia, 12 februari 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivar_Giaever&oldid=1138995671#Global_warming.

The Independent. ‘Just 96 Months to Save World, Says Prince Charles’, 8 juli 2009. https://www.independent.co.uk/climate-change/news/just-96-months-to-save-world-says-prince-charles-1738049.html.

Vos, Rob de. ‘Die 97% consensus | klimaatgek’, 19 oktober 2016. https://klimaatgek.nl/wordpress/2016/10/19/die-97-consensus/.

Watts, Jonathan, en Jonathan Watts Global environment editor. ‘We Have 12 Years to Limit Climate Change Catastrophe, Warns UN’. The Guardian, 8 oktober 2018, sec. Environment. https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/08/global-warming-must-not-exceed-15c-warns-landmark-un-report.

Writer, Staff. ‘The Impact of Electricity on Society’. Reference.Com (blog), 4 augustus 2015. https://www.reference.com/history-geography/did-electricity-impact-society-3d108662bc468b61.


< Vorige Gewijzigd: 28-06-2023 Volgende >