home  > klimaatverandering  > extremen

Extremen in het weer

In de media is vaak te horen dat door de recente opwarming er een toename is van het aantal extreme weersituaties. Elke hittegolf, droogte, orkaan of overstroming wordt de laatste tijd in verband gebracht met klimaatverandering. Maar zulke extreme weersituaties traden ook in het verleden op. De vraag is dus of er ten opzichte van het verleden ook echt een toename is.


Het KNMI heeft in 2016 oude temperatuurreeksen van vóór 1951 naar beneden bijgesteld vanwege het verplaatsen van een meethut in 1950. Hierdoor is het aantal tropische en zomerse dagen en het aantal hittegolven in de periode tot 1950 sterk afgenomen. De aanpassing roept veel vragen op en is tegengesteld aan wat je zou verwachten op basis van het Urban Heat Island-effect. .... Lees verder


De media melden regelmatig dat de klimaatverandering zorgt voor meer extreme weersituaties. Dit blijkt tot nu toe niet uit de metingen. Zo is het aantal orkanen iets gedaald en is de hoeveelheid neerslag niet toegenomen. Ook de droogte in de wereld laat een licht dalende lijn zien. .... Lees verder