home  > klimaatverandering  > opwarming

Opwarming van de aarde

Een belangrijke vraag is of de recente temperatuurstijging uitzonderlijk en alarmerend is. Het is inderdaad zo dat er in de laatste decennia van de vorige eeuw een behoorlijke opwarming was, maar in de afgelopen 22 jaar is de temperatuur op aarde nog maar nauwelijks gestegen. Bovendien is het beeld van de laatste 150 jaar niet heel veel anders dan eerdere veranderingen van het klimaat.


Sinds 1850 is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 1°C gestegen. Sinds 1979 zijn temperatuurmetingen op basis van satellieten beschikbaar, die een nauwkeuriger en vollediger beeld geven van de temperatuur. Deze satellietmetingen laten over de afgelopen 22 jaar nauwelijks meer een temperatuurstijging zien. .... Lees verder


In tegenstelling tot wat het IPCC oorspronkelijk rapporteerde heeft het temperatuurverloop over de afgelopen eeuwen niet het karakter van een hockeystick. Ook de afgelopen 1000 jaar waren er grote fluctuaties in de gemiddelde temperatuur. De huidige stijging is al aan het eind van de 17e eeuw begonnen. .... Lees verder


De stijging van de temperatuur in de afgelopen decennia is niet uitzonderlijk. Ook in het middeleeuwen en vele andere perioden daaraan voorafgaand zijn er vergelijkbare temperatuurstijgingen geweest. Ook het tempo van de stijging is niet uitzonderlijk. .... Lees verder


De opwarming in Nederland is volgens de metingen van het KNMI sneller gegaan dan in de rest van de wereld. De opwarming hier was 1,7°C, tegenover 1°C als gemiddelde over de hele aarde. Het verschil is waarschijnlijk het gevolg van de aanpassingen van van oude meetgegevens door het KNMI en van het Urban Heat Island-effect. .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 11-01-2020 Volgende >