home  > klimaatverandering  > opwarming

Opwarming van de aarde

Een belangrijke vraag is of de recente temperatuurstijging uitzonderlijk en alarmerend is. Het is inderdaad zo dat er in de laatste decennia van de vorige eeuw een behoorlijke opwarming was, maar in de afgelopen 22 jaar is de temperatuur op aarde nog maar nauwelijks gestegen. Bovendien is het beeld van de laatste 150 jaar niet heel veel anders dan eerdere veranderingen van het klimaat.


Sinds 1850 is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 1°C gestegen. Sinds 1979 zijn temperatuurmetingen op basis van satellieten beschikbaar, die een nauwkeuriger en vollediger beeld geven. Deze satellietmetingen laten over de afgelopen 24 jaar nauwelijks meer een temperatuurstijging zien. Over de periode vóór 1979 is veel onzekerheid over het werkelijke temperatuurverloop. Door uit te gaa .... Lees verder


In tegenstelling tot wat het IPCC rapporteert, heeft het temperatuurverloop over de afgelopen eeuwen niet het karakter van een hockeystick. Ook de afgelopen 2000 jaar waren er grote fluctuaties in de gemiddelde temperatuur. De huidige stijging is al aan het eind van de 17e eeuw begonnen. Een analyse van de onderliggende golfbewegingen in het temperatuurverloop toont aan dat de recente temperatuurs .... Lees verder


De stijging van de temperatuur in de afgelopen decennia is niet uitzonderlijk. Ook in het middeleeuwen en vele andere perioden daaraan voorafgaand zijn er vergelijkbare temperatuurstijgingen geweest. Ook het tempo van de stijging is niet uitzonderlijk. .... Lees verder


De opwarming in Nederland is volgens de metingen van het KNMI sneller gegaan dan in de rest van de wereld. De opwarming hier was 1,6 °C (30-jarig gemiddelde), tegenover 1° C gemiddeld over de hele aarde. De hogere stijging hangt samen met veranderingen in de windcirculatie en de afname van de bewolking in Nederland (en dus meer zonuren). Andere aspecten zijn de aanpassingen van van oude meetgegeve .... Lees verder


Meteorologische diensten hebben de afgelopen 20 jaar aanpassingen uitgevoerd op oorspronkelijke temperatuur meetgegevens. Hierbij zijn vooral oude temperatuurwaarden naar beneden bijgesteld (‘cooling the past’), waardoor het cyclische patroon van de temperatuur grotendeels is verdwenen en de opwarming groter lijkt dan die in werkelijkheid is. .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 11-01-2020 Volgende >