home  > maatregelen

Het is duidelijk dat de recente klimaatverandering niet uitzonderlijk is en de invloed van menselijke uitstoot van CO₂ onzeker is, en in ieder geval veel kleiner is dan wordt verondersteld. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse en Europese overheid vol inzetten op het beperken van de CO₂-uitstoot in de veronderstelling zo het tij te keren. Het is goed om te kijken wat de impact is van deze maatregelen en wat de effectiviteit is. Juist omdat de maatschappelijke kosten van alle maatregelen ongekend hoog zijn, is die effectiviteit essentieel. Verder is het belangrijk om te kijken wat de neveneffecten zijn van de maatregelen. Veel maatregelen blijken direct impact te hebben op milieu, landschap, natuur en biodiversiteit.


Het overgrote deel van de klimaatmaatregelen van de overheid heeft direct of indirect betrekking op energie. De welvaart die we in Nederland en in de rest van de wereld de afgelopen eeuwen hebben opgebouwd, is direct gekoppeld met de beschikbaarheid van energie in zijn verschillende vormen. Vanaf het moment dat mensen zelf vuur konden maken heeft energie ervoor gezorgd dat ze zich konden verwarmen .... Lees verder


De maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn erg kostbaar. Het is dus van het grootste belang dat die maatregelen worden uitgevoerd die het meeste effect hebben. Nu is het zo dat de klimaatdoelstellingen van de overheid zijn niet geformuleerd in °C opwarming of millimeter zeespiegelstijging, maar in de hoeveelheid uitgestoten CO₂. Dat betekent dat het directe effect van de maatregel .... Lees verder


Bij de klimaatmaatregelen hebben veel mensen de gedachte: “baat het niet, dan schaadt het niet”. Iedereen begrijpt wel dat de impact van alleen Nederland op het klimaat te verwaarlozen is, maar zien de verduurzaming toch als een stap in de goede richting, en “alle beetjes helpen”. De maatregelen van de overheid gericht op het terugdringen van de CO₂-uitstoot blijken echter een dramatische impact t .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 02-06-2020 Volgende >