home  > maatregelen  > effectiviteit

Effectiviteit van de klimaatmaatregelen

De maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn erg kostbaar. Het is dus van het grootste belang dat die maatregelen worden uitgevoerd die het meeste effect hebben. Nu is het zo dat de klimaatdoelstellingen van de overheid zijn niet geformuleerd in °C opwarming of millimeter zeespiegelstijging, maar in de hoeveelheid uitgestoten CO₂. Dat betekent dat het directe effect van de maatregelen op het klimaat niet gekwantificeerd is. Het succes wordt afgemeten aan de hoeveelheid bespaarde CO₂-uitstoot. De effectiviteit kan dus alleen beoordeeld worden aan de hand van de vraag wat de gerealiseerde CO₂-besparing is ten opzichte van mogelijke andere maatregelen.


Een van de meest effectieve manieren om de CO₂-concentratie in de atmosfeer te verlagen is het tegengaan van ontbossing en het planten van bomen. Indien Nederland zijn klimaatbudget hiervoor zou aanwenden, heeft dit 100 keer meer CO₂-besparing tot gevolg. .... Lees verder


Door de vele verborgen kosten is het inschatten van de kosten voor de toepassing van zon en wind bij de opwekking van stroom complex. Het relatieve aandeel zon en wind in de totale energiemix, blijkt grote invloed te hebben op de totale (integrale) kosten per MWh. Met de huidige klimaat- en energieplannen zullen voor Nederland de extra jaarlijkse kosten voor voor de beperking van de uitstoot naar  .... Lees verder


Het aardgasvrij maken van een woning kan alleen als deze al goed geïsoleerd is. Daardoor is de CO₂-besparing ten opzichte van een gasgestookte woning klein. Er valt veel meer CO₂-winst te behalen door de focus te richten op het grote aantal nog slecht geïsoleerde woningen. .... Lees verder


Elektrische auto's stoten tijdens het rijden geen CO₂ uit, maar die uitstoot is er wel bij de productie van elektriciteit en de bouw van de auto's. De CO₂-winst is daardoor erg klein (of zelfs negatief). .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 10-11-2020 Volgende >