home  > maatregelen  > effectiviteit  > ev

De CO₂-besparing van elektrische auto's is minimaal

Elektrische auto's stoten tijdens het rijden geen CO₂ uit, maar die uitstoot is er wel bij de productie van elektriciteit en de bouw van de auto's. De CO₂-winst is daardoor erg klein (of zelfs negatief).

De enige manier om elektrische auto's te verkopen
Ook voor de stimulering van elektrische auto's geldt dat dit weliswaar de CO₂-uitstoot reduceert, maar tegen een erg hoge prijs. Volgens de staatssecretaris van Financiën in 2019 in een brief aan de Tweede Kamer bedraagt de gemiddelde subsidie op een Tesla over een periode van 5 jaar 75 tot 80 cent per kilometer. De Staatssecretaris schrijft verder: “In het TNO-rapport TNO 2014 R10665 is een analyse gemaakt van de CO2-emissie voor kleine particuliere auto’s, middenklasse auto’s en grote zakelijke auto’s. Op basis van deze rapporten bedraagt de gemiddelde subsidie voor deze Tesla circa €5000 tot €10.000 per bespaarde ton CO2, afhankelijk van met welke brandstof vergeleken wordt en uitgaande van de well-to-wheel, opgewekte elektriciteit tegen de Nederlandse energiemix.”

De huidige regeling voor elektrische auto's is versoberd ten opzichte van de eerdere periode. Maar de kosten per ton bespaarde CO₂ zijn nog steeds bijzonder hoog. De Algemene Rekenkamer berekende in 2019 deze kosten op ongeveer €2000 per ton CO₂.

Bij deze rekensommen is verondersteld dat een elektrische auto gemiddeld minder CO₂ uitstoot dan een auto met brandstofmotor. TNO heeft hier in 2015 onderzoek naar gedaan, waarbij ook rekening is gehouden met o.a. de uitstoot tijdens de productie van het voertuig (inclusief accu's) en met de raffinage en het vervoer van de brandstof. Bij de huidige energiemix van de elektriciteitsproductie in Nederland stoot een elektrische auto ongeveer 20% minder CO₂ uit dan een vergelijkbare dieselauto (169 gram/km en respectievelijk 213 gram/km). Bij de productie van de benodigde stroom is verondersteld dat biomassa geen CO₂ uitstoot; in werkelijkheid is het verschil dus aanzienlijk kleiner. Een later onderzoek van het Duitse Ifo Institute (2019) kwam tot de conclusie dat een elektrische auto per kilometer zelfs méér CO₂ uitstoot dan een vergelijkbare dieselauto.

Concluderend zien we dat de overheid veel geld vrijmaakt om de verkoop van elektrische auto's te stimuleren voor een minimale CO₂-winst, terwijl de belasting voor natuur en milieu als gevolg van mijnbouw en afval extreem groot is.


< Vorige Gewijzigd: 05-01-2021 Volgende >