home  > maatregelen  > energie

Energie en klimaat

Het overgrote deel van de klimaatmaatregelen van de overheid heeft direct of indirect betrekking op energie. De welvaart die we in Nederland en in de rest van de wereld de afgelopen eeuwen hebben opgebouwd, is direct gekoppeld met de beschikbaarheid van energie in zijn verschillende vormen. Vanaf het moment dat mensen zelf vuur konden maken heeft energie ervoor gezorgd dat ze zich konden verwarmen en voedsel konden bereiden. De huidige maatschappij is ondenkbaar zonder een betrouwbare energievoorziening. De omschakeling die overheden nu voor ogen hebben naar een energievoorziening zonder uitstoot van CO₂ is meer dan uitdagend.


Het aandeel zonne- en windenergie in de totale energiehuishouding in Nederland bedraagt op dit moment slechts 2%. De besparing aan CO₂-uitstoot van deze nieuwe bronnen wordt volledig teniet gedaan door de toename van het gebruik van hout (biomassa) als brandstof voor energieopwekking. .... Lees verder


Het huidige klimaatbeleid zet voor de elektriciteitsproductie in op grootschalig gebruik van zon en wind ter vervanging van kolen- en gascentrales. Door het grillige karakter van zon en wind, zullen de traditionele centrales nodig blijven om in het overgrote deel van de stroombehoefte te voorzien. Een groot deel van het vermogen van windmolens en zonnepanelen zal ongebruikt blijven en de verminder .... Lees verder


Als het gaat om het verminderen van de CO₂-uitstoot is kernenergie in zijn huidige vorm al een aantrekkelijke oplossing. Met name de milieubelasting het het ruimtebeslag zijn bij kernenergie veel gunstiger dan bij zon en wind. Met de nieuwste ontwikkelingen op basis van thorium als kernbrandstof belooft kernenergie nog aantrekkelijker te worden. Gebruik van thorium in gesmoltenzoutreactoren kan on .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 09-06-2020 Volgende >