home  > overkk

Kennisplatform Klimaat

Nederland en andere landen willen klimaatverandering tegengaan. Hiervoor is extreem veel geld nodig, geld dat daarmee niet beschikbaar is voor milieu, onderwijs, zorg of andere belangrijke zaken. Als we zoveel geld gaan uitgeven, is het van het grootste belang om inzicht te hebben welk effect die uitgaven zullen hebben.

De effectiviteit van klimaatmaatregelen is niet vanzelfsprekend. Uit de vele wetenschappelijke onderzoeken van de laatste jaren blijkt steeds opnieuw dat het klimaat bijzonder complex is en dat er naast CO₂ nog veel andere factoren zijn die het klimaat beïnvloeden. Een open en feitelijke beschouwing van het klimaat is in deze tijd echter een uitdaging. De discussie over het klimaat is de afgelopen jaren zo fel gevoerd, dat het vaak meer op een richtingenstrijd lijkt dan op een inhoudelijk debat. Er zijn veel media die onwelgevallige opvattingen (wetenschappelijk onderbouwd of niet) negeren of zelfs censureren. En dat is jammer, want daarmee doen we onszelf als maatschappij tekort. De kop in het zand steken is zelden een goede aanpak. Zeker ook omdat de klimaatwetenschap ons jaar op jaar nieuwe inzichten verschaft.

Een groot deel van deze nieuwe inzichten is terug te vinden in de technische rapporten van het IPCC en in andere wetenschappelijke (peer reviewed) publicaties. Klimaatfeiten.nl stelt zich tot doel om kennis over klimaat en energie op een feitelijke en objectieve wijze toegankelijk te maken. Het platform richt zich op studenten en scholieren en daarnaast op journalisten, politici, ambtenaren en ieder ander die zelf wil nadenken over dit onderwerp.

Kennisplatform Klimaat
Frans Schrijver


Heb je opmerkingen over de inhoud van deze website of suggesties voor verbeteringen, dan kan dat via het contactformulier. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren. De informatie die je in het formulier verstrekt, beschouwen we als een individuele e-mail aan de maker van klimaatfeiten.nl. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt. (% contact nl: name!, e-mail!, subject!, message!, checkbox!  .... Lees verder


Climategate.nl - Climategate is een levendig discussieplatform over het klimaat met dagelijks een nieuw artikel. Clintel.nl - Stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is een onafhankelijke stichting die objectief bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid. World Climate Declaration - There is no climate emergency Climateataglance.com - Onder redactie van het Amerikaanse Heartland Instituut .... Lees verder


We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van de ideeën en artikelen van klimaatfeiten.nl. We juichen verspreiding van de inhoud van klimaatfeiten.nl dan ook toe. Het citeren of integraal overnemen van een artikel op klimaatfeiten.nl is toegestaan, mits voorzien van een duidelijke bronvermelding en indien online, een link naar het artikel. Het werk van klimaatfeiten. .... Lees verder


Klimaatfeiten.nl verzamelt geen informatie van individuele gebruikers van de website. Klimaatfeiten.nl is ook geen blog waarop gebruikers op de site kunnen reageren. Reacties via het contactformulier worden beschouwd als individuele e-mails aan de maker van de website. De contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Om inzicht te krijgen in het gebruik van de website, maakt klimaatfeiten.n .... Lees verder


ReadSpeaker kan de content van een website hardop voorlezen. Op ieder online apparaat, waar je ook bent, één klik en de pagina wordt voorgelezen terwijl de tekst wordt gehighlight om het meelezen te vergemakkelijken. Dit maakt de website toegankelijk voor een bredere doelgroep internetgebruikers, waaronder mensen met leerproblemen of visuele beperkingen, laaggeletterden, mensen die een nieuwe taal .... Lees verder


 .... Lees verder