home  > overkk

Over klimaatfeiten.nl

Klimaatfeiten.nl maakt feitelijke kennis over klimaat en energie toegankelijk voor studenten en scholieren en daarnaast voor journalisten, politici, ambtenaren en ieder ander die zelf wil nadenken over dit onderwerp. We baseren ons op wetenschappelijke bronnen (peer reviewed), die vaak wel in de technische rapporten van het IPCC zijn opgenomen, maar die op dit moment weinig aandacht krijgen.

Op dit moment bestaat in de maatschappij een eenzijdig en sterk versimpeld beeld over de huidige klimaatverandering en in het bijzonder de menselijke uitstoot van CO₂ als alles overheersende oorzaak. Het eenzijdige beeld is er bij de traditionele media, waar nauwelijks ruimte is voor andere geluiden, maar ook in het onderwijs en op veel informatieve websites (inclusief wikipedia). Het is echter steeds duidelijker dat het klimaat een bijzonder complex proces is, met vele – elkaar beïnvloedende – factoren, waarbij vele vragen nog onbeantwoord zijn.

Klimaatfeiten.nl probeert hier op in te spelen door informatie op een betrouwbare en verantwoorde wijze presenteren met verwijzingen naar onderliggende (wetenschappelijke) publicaties. Een groot deel van die publicaties is terug te vinden in de technische rapporten van het IPCC. Het laat de eenzijdigheid en onvolkomenheden van het huidige denken laten zien aan de hand van kennis en feiten. 

Vanuit klimaatfeiten.nl kunnen wij ook presentaties verzorgen en/of deelnemen aan discussies binnen scholen, locale initiatiefgroepen op het gebied van klimaat en energie, natuurorganisaties, rotaryclubs, enzovoorts. Neemt u s.v.p. contact op via het Contactformulier.

Klimaatfeiten.nl ontvangt geen (overheids)subsidies of gelden van belanghebbende partijen. Wij willen dat graag zo houden om maximaal onafhankelijk en objectief te kunnen blijven. Uw bijdrage in de vorm van een eenmalige of periodieke donatie is daarom zeer welkom. Wij gebruiken uw bijdrage voor onder meer het verder ontwikkelen, hosten en onder de aandacht brengen van de website en de aanschaf van wetenschappelijke publicaties.

klimaatfeiten.nl
Frans Schrijver


Heb je opmerkingen over de inhoud van deze website of suggesties voor verbeteringen, dan kan dat via het contactformulier. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren. De informatie die je in het formulier verstrekt, beschouwen we als een individuele e-mail aan de maker van klimaatfeiten.nl. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt. (% contact nl: name!, e-mail!, subject!, message! %)  .... Lees verder


Climategate.nl - Climategate is een levendig discussieplatform over het klimaat met dagelijks een nieuw artikel. Clintel.nl - Stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is een onafhankelijke stichting die objectief bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid. Ko Klimaat - Klimaatwebsite voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool (leeftijd van 10 tot en met 12 jaar). World Climate Declar .... Lees verder


We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van de ideeën en artikelen van klimaatfeiten.nl. We juichen verspreiding van de inhoud van klimaatfeiten.nl dan ook toe. Het citeren of integraal overnemen van een artikel op klimaatfeiten.nl is toegestaan, mits voorzien van een duidelijke bronvermelding en indien online, een link naar het artikel. Het werk van klimaatfeiten. .... Lees verder


Klimaatfeiten.nl verzamelt geen informatie van individuele gebruikers van de website. Klimaatfeiten.nl is ook geen blog waarop gebruikers op de site kunnen reageren. Reacties via het contactformulier worden beschouwd als individuele e-mails aan de maker van de website. De contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Klimaatfeiten.nl maakt zelf geen gebruik van cookies. Als je cookies accep .... Lees verder


ReadSpeaker kan de content van een website hardop voorlezen. Op ieder online apparaat, waar je ook bent, één klik en de pagina wordt voorgelezen terwijl de tekst wordt gehighlight om het meelezen te vergemakkelijken. Dit maakt de website toegankelijk voor een bredere doelgroep internetgebruikers, waaronder mensen met leerproblemen of visuele beperkingen, laaggeletterden, mensen die een nieuwe taal .... Lees verder


 .... Lees verder


< Vorige Gewijzigd: 10-12-2020 Volgende >