home > overkk > links

Andere websites over het klimaat

  • Climategate.nl - Climategate is een levendig discussieplatform over het klimaat met dagelijks een nieuw artikel.
  • Clintel.nl - Stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is een onafhankelijke stichting die objectief bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid.
  • World Climate Declaration - There is no climate emergency
  • Groene-rekenkamer.nl - Stichting De Groene Rekenkamer is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies.
  • Klimaatgek.nl Fabels en feiten over het klimaat
  • De staat van het klimaat - Informatieve website van Marcel Crok
  • Tijdgeest.eu - Helder geschreven dossier met drie artikelen over de klimaatwetenschap, energietransitie en de klimaatreligie door Jeroen Visbeek