home  > tag_results

Tag: berichtgeving

Terug naar Home

Afgaand op de berichtgeving in de media bestaat het beeld dat er in de wetenschap een grote mate van overeenstemming zou bestaan over de oorzaak van klimaatverandering; 97% van de klimaatwetenschappers zou van mening zijn dat de mens de oorzaak is van de opwarming. Het tegendeel is echter het geval. .... Lees verder


Genuanceerde berichtgeving over het klimaat is in de media nog nauwelijks te vinden, waardoor een zeer eenzijdig beeld is ontstaan. Kritische vragen over wat er werkelijk aan de hand is rond het klimaat worden gekwalificeerd als nepnieuws. Veel van het dagelijkse nieuws over het klimaat is echter zelf te beschouwen als nepnieuws. .... Lees verder


Het IPCC behoort een neutrale samenvatting te geven van de wetenschappelijke kennis over het klimaat op dit moment, maar de berichtgeving vertoont alle kenmerken van een tunnelvisie. Het nieuwste rapport van het IPCC (het zesde klimaatrapport) schetst een apocalyptisch beeld over de verandering van het klimaat dat door de media een op een wordt overgenomen. In werkelijkheid is er geen reden voor a .... Lees verder


Veel feitelijke informatie over het klimaat en de opwarming van de aarde komt niet aan bod op radio en televisie, waardoor het beeld dat de meeste mensen hebben erg eenzijdig is. Toch zijn de belangrijkste vragen over het klimaat nog onbeantwoord: is er wel sprake van een ongekende opwarming, is de uitstoot van CO₂ wel de echte oorzaak, en zijn de gevolgen wel zo alarmerend? De media doen ons gelo .... Lees verder


De berichtgeving over het klimaat is op radio en televisie vaak erg eenzijdig. De video van Luca Rossi stelt deze eenzijdigheid aan de orde. .... Lees verder


Het beeld over het klimaat wordt vooral bepaald door politici, milieu-activisten en media. Professor Richard Lindzen van MIT licht toe wat wetenschappers vinden van het klimaat. .... Lees verder