home > tag_results

Tag: bosbranden

Terug naar Home

Ook als het gaat om het aantal en de omvang van bosbranden wordt al snel de link gemaakt naar de opwarming van de aarde als mogelijke oorzaak. De redenering daarbij is dat hogere temperaturen leiden tot verdroging van het land en daarmee een grotere kans op bosbranden. In het artikel over extremen in het weer is al gerefereerd aan de conclusie van het IPCC (AR5, pag. 162) dat een toename van de du .... Lees verder