home  > tag_results

Tag: broeikas

Terug naar Home

Alle veronderstellingen over de invloed van de mens op de opwarming van de aarde zijn gebaseerd op de broeikastheorie. De broeikastheorie geeft een verklaring waarom broeikasgassen zoals waterdamp, CO₂, methaan, lachgas en ozon een opwarmend effect hebben. Over het broeikaseffect waar de theorie over gaat, bestaan veel misverstanden. Het gaat ook om een ingewikkeld proces, waarbij ook in de wetens .... Lees verder


Het broeikaseffect is het proces in de atmosfeer dat er voor zorgt dat het aardoppervlak minder koud is dan wanneer er geen atmosfeer zou zijn. De werking van het broeikaseffect is complex en leidt regelmatig tot misverstanden. Met name over het effect van een toename van de CO₂-concentratie op de temperatuur bestaat in de wetenschap nog veel discussie. .... Lees verder


De kritiek op de broeikastheorie spitst zich vooral toe op het effect van de stijgende CO₂-concentratie op de gemiddelde temperatuur. Het IPCC gaat uit van grote terugkoppeleffecten, waarmee een verdubbeling van de concentratie leidt tot een stijging van 1,5 tot 4,5 °C. Veel onderzoekers gaan uit van een veel kleiner effect (in de orde van 0,5 °C), enkele ontkennen het zelfs volledig. .... Lees verder


In veel beschrijvingen van het broeikaseffect wordt gesuggereerd dat de atmosfeer de aarde opwarmt doordat het de warmtestraling afkomstig van de aarde reflecteert. De koude atmosfeer kan echter nooit het relatief warme aardoppervlak verwarmen. Voor de verklaring van de temperatuur op aarde (op basis van de broeikastheorie) is alleen de effectieve warmtestroom van het aardoppervlak naar de atmosfe .... Lees verder