home > tag_results

Tag: broeikas

Terug naar Home

Het broeikaseffect is het proces in de atmosfeer dat er voor zorgt dat het aardoppervlak minder koud is dan wanneer er geen atmosfeer zou zijn. De werking van het broeikaseffect is complex en leidt regelmatig tot misverstanden. Een van de grootste misverstanden is, dat de atmosfeer de aarde verwarmt. In het artikel Het Terugstraling van de atmosfeer zetten we uiteen dat de koude atmosfeer nooit he .... Lees verder


De zorgen die er zijn over de opwarming van de aarde zijn grotendeels gebaseerd op de broeikastheorie. De klimaatmodellen die het IPCC gebruikt om hiervoor te waarschuwen, zijn helemaal gebaseerd op de veronderstelling dat een toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer een opwarmend effect heeft. Over de omvang van het broeikaseffect is in de wetenschap echter allerminst overeenstem .... Lees verder


Alle veronderstellingen over de invloed van de mens op de opwarming van de aarde zijn gebaseerd op de broeikastheorie. De broeikastheorie geeft een verklaring waarom broeikasgassen zoals waterdamp, CO₂, methaan, lachgas en ozon een opwarmend effect hebben. Over het broeikaseffect waar de theorie over gaat, bestaan veel misverstanden. Het gaat ook om een ingewikkeld proces, waarbij ook in de wetens .... Lees verder


Het broeikaseffect is het proces in de atmosfeer dat er voor zorgt dat het aardoppervlak minder koud is dan wanneer er geen atmosfeer zou zijn. De veronderstelling is dat het broeikaseffect zorgt voor een atmosferische temperatuursverhoging van ongeveer 33°C, waarmee de gemiddelde temperatuur op aarde geen -18°C is maar 15°C is. Daarbij wordt vaak de indruk gewekt dat de atmosfeer het aardoppervla .... Lees verder