home  > tag_results

Tag: effectiviteit

Terug naar Home

Door de vele verborgen kosten is het inschatten van de kosten voor de toepassing van zon en wind bij de opwekking van stroom complex. Hoe hoger het aandeel zon en wind, hoe hoger de kosten zijn om deze in te passen in het bestaande netwerk. Een vergelijking met andere Europese landen maakt duidelijk dat de kosten voor zon en wind een factor 9 hoger liggen dan normaal. Met de huidige klimaat- en en .... Lees verder


De uitvoering van de maatregelen van het klimaatakkoord kosten ongeveer €400 voor elke ton CO₂-reductie. Dit bedrag is zo hoog omdat in Nederland de zaken al relatief goed geregeld zijn. Met CO₂-compensatieprojecten elders op de wereld is met een veel kleiner bedrag veel meer CO₂-reductie te realiseren. .... Lees verder