home  > tag_results

Tag: ijs

Terug naar Home

De omvang van het gebied met zee-ijs varieert sterk tussen zomer en winter. Het gemiddelde oppervlak is in het noordpoolgebied de afgelopen decennia afgenomen. In het zuidpoolgebied is dit juist licht gestegen. De totale afname heeft geen invloed op de zeespiegelstijging. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, neemt de albedo niet af en zorgt de afname daarmee niet voor extra opwarming. .... Lees verder


Het overgrote deel van het landijs bevindt zich op Antarctica en Groenland. Een deel van het landijs smelt jaarlijks af en draagt bij aan de stijging van de zeespiegel. De afname was de afgelopen jaren echter zeer klein ten opzichte van de totale hoeveelheid en heeft niet geleid tot een versnelling van de stijging van de zeespiegel. Het jaarlijkse deel dat afsmelt neemt niet toe. .... Lees verder


In de media is de laatste jaren veel aandacht voor het smelten van het poolijs. Vaak zijn dat verontrustende berichten over een dreigende afname van het zee-ijs in de poolgebieden en het afsmelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica. Wat klopt nu wel en wat niet? In de beschouwing over het ijs op aarde is het belangrijk om onderscheid te maken tussen zee-ijs en landijs. Bij zee-ijs gaat he .... Lees verder


Naast de veranderingen in de hoeveelheid zee- en landijs vormt de hoeveelheid sneeuw een derde belangrijke indicator voor het klimaat in de poolgebieden. Er zijn geen tekenen dat de jaarlijkse sneeuwhoeveelheid afneemt. Integendeel, de afgelopen 40 jaar is de gemiddelde hoeveelheid sneeuwval met ruim 3% toegenomen. .... Lees verder