home > tag_results

Tag: ipcc

Terug naar Home

Op 25 september 2019 is het rapport The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate van het IPCC verschenen over de huidige en toekomstige zeespiegelstijging en de risico's op overstromingen. De belangrijkste boodschap in het rapport is dat de mondiale zeespiegel versneld aan het stijgen is en dat deze versnelling zal doorzetten. Het IPCC geeft aan dat de stijging in de 20e eeuw ongeveer 15cm bedr .... Lees verder


Het meten van de zeespiegelstijging vindt op dit moment op twee manieren plaats: getijdenmetingen (of getijmetingen) op een groot aantal plaatsen in de wereld aan de kust en satellietmetingen. De twee meetmethoden laten op dit moment heel verschillende resultaten zien. De stijging gemeten via satellieten is meer dan 2 keer zo groot als op basis van getijdenmetingen geconcludeerd kan worden. Hieron .... Lees verder