home  > tag_results

Tag: ipcc

Terug naar Home

Het is duidelijk dat de recente klimaatverandering niet uitzonderlijk is en de invloed van menselijke uitstoot van CO₂ onzeker is, en in ieder geval veel kleiner is dan wordt verondersteld. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse en Europese overheid vol inzetten op het beperken van de CO₂-uitstoot in de veronderstelling zo het tij te keren. Het is goed om te kijken wat de impact is van deze maatregelen en wat de effectiviteit is. Juist omdat de maatschappelijke kosten van alle maatregelen ongekend hoog zijn, is die effectiviteit essentieel. Verder is het belangrijk om te kijken wat de neveneffecten zijn van de maatregelen. Veel maatregelen blijken direct impact te hebben op milieu, landschap, natuur en biodiversiteit.


Het IPCC meldt dat de zeespiegel versneld aan het stijgen is. In het jaar 2100 verwacht het IPCC afhankelijk van het scenario een stijging van 30 tot 110 centimeter. De veronderstelde versnelling is echter het gevolg van het combineren van twee verschillende meetmethodes, namelijk getijdenmetingen voor de oude data en satellietmetingen voor de nieuwe data. Verder maakt het IPCC gebruik van klimaat .... Lees verder


Het IPCC meet de stijging van de zeespiegel tegenwoordig met behulp van satellieten. Deze meting laat echter een bijna 2 keer zo hoge stijging zien als de traditionele getijdenmetingen aan de kust. Er is bij satellietmetingen sprake van grote onnauwkeurigheid. Voor een groot aantal verstorende invloeden is een reeks aan correcties en kalibraties noodzakelijk. Bovendien is het resultaat van deze aa .... Lees verder


Het IPCC behoort een neutrale samenvatting te geven van de wetenschappelijke kennis over het klimaat op dit moment, maar de berichtgeving vertoont alle kenmerken van een tunnelvisie. Het nieuwste rapport van het IPCC (het zesde klimaatrapport) schetst een apocalyptisch beeld over de verandering van het klimaat dat door de media een op een wordt overgenomen. In werkelijkheid is er geen reden voor a .... Lees verder