home  > tag_results

Tag: maatregelen

Terug naar Home

Het is duidelijk dat de recente klimaatverandering niet uitzonderlijk is en de invloed van menselijke uitstoot van CO₂ onzeker is, en in ieder geval veel kleiner is dan wordt verondersteld. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse en Europese overheid vol inzetten op het beperken van de CO₂-uitstoot in de veronderstelling zo het tij te keren. Het is goed om te kijken wat de impact is van deze maatregelen en wat de effectiviteit is. Juist omdat de maatschappelijke kosten van alle maatregelen ongekend hoog zijn, is die effectiviteit essentieel. Verder is het belangrijk om te kijken wat de neveneffecten zijn van de maatregelen. Veel maatregelen blijken direct impact te hebben op milieu, landschap, natuur en biodiversiteit.