home  > tag_results

Tag: modellen

Terug naar Home

De beeldvorming over het klimaat is sterk beïnvloed door toekomstverwachtingen op basis van klimaatmodellen, de zogenaamde General Circulation Models. Dit zijn complexe rekenmodellen van het aardoppervlak, de atmosfeer, de oceanen en de processen die er werkzaam zijn. De modellen simuleren het klimaat op aarde op basis van de wetten van de fysica, de beweging van vloeistoffen en gassen en de inter .... Lees verder


De klimaatmodellen vormen de basis onder alle verontrustende voorspellingen van het IPCC over de verandering van klimaat. De modellen zijn wetenschappelijk van waarde, maar op dit moment ongeschikt om voorspellingen mee te doen. De modellen kunnen eerder gemeten temperaturen niet reproduceren en door de hoge complexiteit en het chaotische karakter van het klimaat en de lange tijdshorizon is de onn .... Lees verder


Bewolking blijkt van grote invloed te zijn op het klimaat. De onzekerheid over deze bewolking is vele malen groter dan het effect van de CO₂-concentratie in de atmosfeer. Onderzoeker Patrick Frank heeft op basis daarvan aangetoond dat de onnauwkeurigheid van de klimaatmodellen zo groot is dat deze feitelijk ongeschikt zijn voor voorspellingen. .... Lees verder