home  > tag_results

Tag: mondiaal

Terug naar Home

Sinds 1850 is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 1°C gestegen. Sinds 1979 zijn temperatuurmetingen op basis van satellieten beschikbaar, die een nauwkeuriger en vollediger beeld geven. Deze satellietmetingen laten over de afgelopen 24 jaar nauwelijks meer een temperatuurstijging zien. Over de periode vóór 1979 is veel onzekerheid over het werkelijke temperatuurverloop. Door uit te gaa .... Lees verder


In tegenstelling tot wat het IPCC rapporteert, heeft het temperatuurverloop over de afgelopen eeuwen niet het karakter van een hockeystick. Ook de afgelopen 2000 jaar waren er grote fluctuaties in de gemiddelde temperatuur. De huidige stijging is al aan het eind van de 17e eeuw begonnen. Een analyse van de onderliggende golfbewegingen in het temperatuurverloop toont aan dat de recente temperatuurs .... Lees verder


De stijging van de temperatuur in de afgelopen decennia is niet uitzonderlijk. Ook in het middeleeuwen en vele andere perioden daaraan voorafgaand zijn er vergelijkbare temperatuurstijgingen geweest. Ook het tempo van de stijging is niet uitzonderlijk. .... Lees verder


De verandering van de zeespiegel wordt op veel plaatsen in de wereld gemeten. Overal is sprake van een stabiele stijging of daling van enkele millimeters per jaar. De gemiddelde stijging ligt tussen 1 tot 2 mm per jaar. .... Lees verder


Ondanks de stijging van de zeespiegel zijn er geen grote verschuivingen van de kustlijnen te zien. Kustlijnen hebben de afgelopen jaren zelfs iets meer land gewonnen dan verloren. Ook eilanden in de Stille Oceaan, die in principe veel te vrezen hebben van zeespiegelstijging, zijn de afgelopen jaren vaak juist gegroeid in omvang. .... Lees verder


Meteorologische diensten hebben de afgelopen 20 jaar aanpassingen uitgevoerd op oorspronkelijke temperatuur meetgegevens. Hierbij zijn vooral oude temperatuurwaarden naar beneden bijgesteld (‘cooling the past’), waardoor het cyclische patroon van de temperatuur grotendeels is verdwenen en de opwarming groter lijkt dan die in werkelijkheid is. .... Lees verder


Veel berichten in de media en op internet geven de indruk dat CO₂ een vervuilende stof is. Het tegendeel is het geval. De toename van de CO₂-concentratie heeft geleid tot een sterke vergroening van de aarde. Het heeft ook in grote mate bijgedragen aan de toename van landbouwopbrengst per hectare. .... Lees verder