home > tag_results

Tag: mondiaal

Terug naar Home

In onderstaande grafiek is met de blauwe lijn de verandering van de gemiddelde wereldtemperatuur per jaar weergegeven. Het is duidelijk dat er een stijgende lijn is. Deze grafiek is gebaseerd op de officiële gegevens van HadCRUT4, een wereldwijde temperatuurgegevensset van temperatuurafwijkingen van over de hele wereld. De CO₂-gegevens zijn afkomstig van het Earth System Research Laboratory van NO .... Lees verder


Een groot deel van de onrust over het klimaat komt voort uit de zogenoemde hockeystickgrafiek. Deze grafiek komt uit een onderzoek uit 1998 en 1999 van Michael E. Mann, Raymond S. Bradley en Malcolm K. Hughes. Het onderzoek is een indirecte reconstructie van de temperatuur op het noordelijk halfrond sinds het jaar 1000 aan de hand van zogenaamde "proxies", zoals groeiringen van bomen. Het IPCC nam .... Lees verder


Er is een schat aan betrouwbare gegevens over het klimaat beschikbaar gekomen vanuit het Greenland Ice Sheet Project (GISP2), een Europees onderzoeksproject, georganiseerd door de European Science Foundation. Het project liep van 1989 tot 1995. GISP heeft met succes een 3029-meter lange ijskern geboord in de bodem van de ijskap van Groenland. Studies van bestanddelen in de kern hebben een gedetail .... Lees verder


De stijging van de zeespiegel verschilt van plaats tot plaats en heeft ook te maken met de mate waarmee de bodem stijgt of daalt. Op de website van het sealevel.info zijn gegevens beschikbaar van vele plaatsen in de wereld, zowel van het NOAA als van het Permanent Service for Mean Sealevel. Hieronder zijn de gegevens van enkele plaatsen op de wereld in kaart gebracht. Uit de gegevens van de kust .... Lees verder


De veranderingen in de kustlijnen vormen een belangrijke indicatie van het mogelijke gevaar voor de vaak dichtbevolkte achterliggende gebieden. Bij een stijgende zeespiegel is de verwachting dat in het geval van zandstranden er erosie optreedt en daarmee een verschuiving van de kustlijn. In een onderzoek van Luijendijk et al in 2018 is gebleken dat maar 24% van de zandstranden van de wereld eroder .... Lees verder


Het klimaat wordt vaak in één adem genoemd met natuur en milieu. Daarmee wordt de indruk gewekt dat wat goed is voor het klimaat ook goed is voor natuur en milieu (en omgekeerd). Toch gaat het hier om verschillende zaken. Bij de Gevolgen voor de biodiversiteit vind je meer informatie over de gevolgen van de opwarming voor natuur en milieu. Daarmee samenhangend is de vraag of CO₂ een vervuilende st .... Lees verder