home  > tag_results

Tag: mondiaal

Terug naar Home

Sinds 1850 is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 1°C gestegen. Sinds 1979 zijn temperatuurmetingen op basis van satellieten beschikbaar, die een nauwkeuriger en vollediger beeld geven van de temperatuur. Deze satellietmetingen laten over de afgelopen 22 jaar nauwelijks meer een temperatuurstijging zien. .... Lees verder


In tegenstelling tot wat het IPCC oorspronkelijk rapporteerde heeft het temperatuurverloop over de afgelopen eeuwen niet het karakter van een hockeystick. Ook de afgelopen 1000 jaar waren er grote fluctuaties in de gemiddelde temperatuur. De huidige stijging is al aan het eind van de 17e eeuw begonnen. .... Lees verder


De stijging van de temperatuur in de afgelopen decennia is niet uitzonderlijk. Ook in het middeleeuwen en vele andere perioden daaraan voorafgaand zijn er vergelijkbare temperatuurstijgingen geweest. Ook het tempo van de stijging is niet uitzonderlijk. .... Lees verder


Afhankelijk van de plaats op de wereld zijn er aanzienlijke verschillen in de stijging van de zeespiegel, maar nergens zijn tekenen van versnelling te zien. .... Lees verder


Ondanks de stijging van de zeespiegel zijn er geen grote verschuivingen van de kustlijnen te zien. Kustlijnen hebben de afgelopen jaren zelfs iets meer land gewonnen dan verloren. Ook eilanden in de Stille Oceaan, die in principe veel te vrezen hebben van zeespiegelstijging, zijn de afgelopen jaren vaak juist gegroeid in omvang. .... Lees verder


Veel berichten in de media en op internet geven de indruk dat CO₂ een vervuilende stof is. Het tegendeel is het geval. De toename van de CO₂-concentratie heeft geleid tot een sterke vergroening van de aarde. Het heeft ook in grote mate bijgedragen aan de toename van landbouwopbrengst per hectare. .... Lees verder