home > tag_results

Tag: nederland

Terug naar Home

De zeespiegel aan de Nederlandse kust wordt al vanaf 1865 nauwkeurig gemeten in Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder en Harlingen. Volgens het Deltares-onderzoek van 2018 stijgt de zeespiegel bij ons met 18,6cm per eeuw vanaf 1890. Hiervan is 4,5cm het gevolg van bodemdaling; de absolute stijging is dus lager .... Lees verder


Hoe is het eigenlijk gesteld met de temperatuurstijging in Nederland? De afgelopen jaren ‘regent’ het weerrecords waardoor veel mensen het idee krijgen dat het de laatste jaren veel warmer is geworden in ons land. Volgens het KNMI is de temperatuurstijging in Nederland inderdaad groter dan in de rest van de wereld. In 130 jaar was de opwarming 1,7°C terwijl die gemiddeld op aarde 1,0°C was. De gra .... Lees verder


Met het stijgen van de temperatuur in Nederland is het niet verwonderlijk dat het aantal zomerse en tropische dagen en het aantal hittegolven toeneemt. Het zou statistisch vreemd zijn als dat niet zo was. Maar de belangrijkste reden voor de toename zijn de aanpassingen die het KNMI heeft doorgvoerd op temperatuurwaarden uit het verleden. In 2016 heeft het KNMI oude temperatuurreeksen van vóór sept .... Lees verder