home  > tag_results

Tag: nederland

Terug naar Home

De zeespiegel voor de kust van Nederland stijgt al sinds het begin van de metingen in 1865 in een vrijwel constant tempo. Volgens Deltares is de gemiddelde stijging 18,6 centimeter per eeuw, waarvan 4,5 centimeter het gevolg is van bodemdaling. Eerder modellen van het KNMI blijken tot nu toe niet uit te komen.  .... Lees verder


De opwarming in Nederland is volgens de metingen van het KNMI sneller gegaan dan in de rest van de wereld. De opwarming hier was 1,7°C, tegenover 1°C als gemiddelde over de hele aarde. De hogere stijging hangt samen met de afname van de bewolking in Nederland en dus de toename van het gemiddeld aantal zonuren. Andere aspecten zijn de aanpassingen van van oude meetgegevens door het KNMI en het Urba .... Lees verder


Het KNMI heeft in 2016 oude temperatuurreeksen van vóór 1951 naar beneden bijgesteld vanwege het verplaatsen van een meethut in 1950. Hierdoor is het aantal tropische en zomerse dagen en het aantal hittegolven in de periode tot 1950 sterk afgenomen. De aanpassing roept veel vragen op en is tegengesteld aan wat je zou verwachten op basis van het Urban Heat Island-effect. .... Lees verder