home  > tag_results

Tag: oceanen

Terug naar Home

De kritiek op de broeikastheorie spitst zich vooral toe op het effect van de stijgende CO₂-concentratie op de gemiddelde temperatuur. Het IPCC gaat uit van grote terugkoppeleffecten, waarmee een verdubbeling van de concentratie leidt tot een stijging van 1,5 tot 4,5 °C. Veel onderzoekers gaan uit van een veel kleiner effect (in de orde van 0,5 °C), enkele ontkennen het zelfs volledig. .... Lees verder