home > tag_results

Tag: oceanen

Terug naar Home

De zorgen die er zijn over de opwarming van de aarde zijn grotendeels gebaseerd op de broeikastheorie. De klimaatmodellen die het IPCC gebruikt om hiervoor te waarschuwen, zijn helemaal gebaseerd op de veronderstelling dat een toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer een opwarmend effect heeft. Over de omvang van het broeikaseffect is in de wetenschap echter allerminst overeenstem .... Lees verder