home > tag_results

Tag: oorzaken

Terug naar Home

Op dit moment zijn alle klimaatinspanningen gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, in het bijzonder CO₂. De klimaatdoelstellingen van de overheid zijn zelfs geformuleerd in termen van hoeveelheid CO₂ in plaats van °C of millimeter zeespiegelstijging, wat op zich veel logischer zou zijn. Uit de vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt echter dat het klimaat een bijzonder complex systeem is, en dat er naast CO₂ nog vele andere factoren zijn die het klimaat beïnvloeden.


Het is niet zo vreemd dat in het klimaatonderzoek steeds meer aandacht uitgaat naar de invloed van de zon op het klimaat. De zon is de enige energiebron en direct of indirect verantwoordelijk voor het daglicht en voor het overgrote deel van de warmte in de aardatmosfeer. Er zijn de afgelopen jaren honderden wetenschappelijke publicaties verschenen, die een significante invloed van de zon op het kl .... Lees verder


In het artikel De onnauwkeurigheid van klimaatmodellen hebben we al aangegeven dat wolken een grote invloed hebben op de temperatuur op aarde. Met name lage bewolking reflecteert een groot deel van de lichtstraling van de zon (albedo), waardoor het aardoppervlak in de schaduw blijft en minder opwarmt dan zonder die bewolking. Onderzoekers van het ISCCP (International Satellite Cloud Climatology  .... Lees verder


Het is duidelijk dat bewolking een cruciale rol speelt bij klimaatverandering. Maar de vraag is: hoe het komt dat de gemiddelde hoeveelheid (lage) bewolking verandert. De theorie van de Deense natuurkundige Henrik Svensmark staat hierbij centraal. Een goede uiteenzetting en onderbouwing van zijn theorie is te lezen in het GWPF-rapport 'Force Majeur: The Sun's Role in Climate Change'. Ook zijn pres .... Lees verder


Het is al lang bekend dat de temperatuur in stedelijke gebieden gemiddeld hoger is dan in landelijke gebieden. Door dit zogenaamde hitte-eilandeffect of urban heat island-effect kan het gemiddelde verschil in temperatuur tussen stad en platteland wel oplopen tot 5°C. Door de toename in bebouwing en bestrating in de omgeving van weerstations rapporteren die nu mogelijk hogere temperaturen dan in d .... Lees verder