home  > tag_results

Tag: oorzaken

Terug naar Home

Op dit moment zijn alle klimaatinspanningen gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, in het bijzonder CO₂. De klimaatdoelstellingen van de overheid zijn zelfs geformuleerd in termen van hoeveelheid CO₂ in plaats van °C of millimeter zeespiegelstijging, wat op zich veel logischer zou zijn. Uit de vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt echter dat het klimaat een bijzonder complex systeem is, en dat er naast CO₂ nog vele andere factoren zijn die het klimaat beïnvloeden.


De hoeveelheid bebouwing en bestrating in een gebied blijkt van grote invloed op de gemiddelde temperatuur. Door dit urban heat island-effect is de temperatuur in steden tot wel 5°C hoger dan op het platteland. Door de toename in bebouwing en bestrating in de omgeving van weerstations rapporteren die nu hogere temperaturen dan in de tijd dat ze geplaatst werden, hetgeen een deel van de temperatuur .... Lees verder


Wolken hebben een belangrijke invloed op de temperatuur op aarde doordat zij een deel van het zonlicht tegenhouden. Er blijkt een duidelijke relatie te zijn tussen de natuurlijke variaties in het wolkendek en het temperatuurverloop. De afnemende bewolking blijkt het overgrote deel van de opwarming in Nederland en de rest van de wereld te kunnen verklaren. .... Lees verder


Er zijn steeds meer indicaties dat de zon aanzienlijke invloed heeft op het klimaat. Met name de fluctuaties in zonneactiviteit blijken een belangrijke factor. De fluctuaties in de intensiteit van de zon blijken een goede verklaring te vormen voor de klimaatveranderingen. .... Lees verder


Wolken hebben een belangrijke invloed op de temperatuur op aarde. Het blijkt dat variaties in de zonneactiviteit (aantal zonnevlekken) invloed heeft op de hoeveelheid kosmische straling, dat op zijn beurt bepalend is voor de hoeveelheid bewolking. .... Lees verder