home > tag_results

Tag: opwarming

Terug naar Home

Klimaatverandering is van alle tijden. Een belangrijke vraag is of de recente temperatuurstijging uitzonderlijk en alarmerend is. Verder is het belangrijk om te weten of het weer in de afgelopen jaren extremer is geworden: zijn het nu meer hittegolven dan vroeger of is er sprake van meer extreme neerslag of juist droogte?


Een belangrijke vraag is of de recente temperatuurstijging uitzonderlijk en alarmerend is. Het is inderdaad zo dat er in de laatste decennia van de vorige eeuw een behoorlijke opwarming was, maar in de afgelopen 22 jaar is de temperatuur op aarde nog maar nauwelijks gestegen. Bovendien is het beeld van de laatste 150 jaar niet heel veel anders dan eerdere veranderingen van het klimaat.


In onderstaande grafiek is met de blauwe lijn de verandering van de gemiddelde wereldtemperatuur per jaar weergegeven. Het is duidelijk dat er een stijgende lijn is. Deze grafiek is gebaseerd op de officiële gegevens van HadCRUT4, een wereldwijde temperatuurgegevensset van temperatuurafwijkingen van over de hele wereld. De CO₂-gegevens zijn afkomstig van het Earth System Research Laboratory van NO .... Lees verder


In de media is vaak te horen dat door de recente opwarming er een toename is van het aantal extreme weersituaties. Elke hittegolf, droogte, orkaan of overstroming wordt de laatste tijd in verband gebracht met klimaatverandering. Maar zulke extreme weersituaties traden ook in het verleden op. De vraag is dus of er ten opzichte van het verleden ook echt een toename is. .... Lees verder


Een groot deel van de onrust over het klimaat komt voort uit de zogenoemde hockeystickgrafiek. Deze grafiek komt uit een onderzoek uit 1998 en 1999 van Michael E. Mann, Raymond S. Bradley en Malcolm K. Hughes. Het onderzoek is een indirecte reconstructie van de temperatuur op het noordelijk halfrond sinds het jaar 1000 aan de hand van zogenaamde "proxies", zoals groeiringen van bomen. Het IPCC nam .... Lees verder


De toename van CO₂ in de atmosfeer wordt vaak beschouwd als de oorzaak van de opwarming van de aarde. Alle beleidsdoelstellingen zijn ook geformuleerd in termen van de hoeveelheid CO₂-uitstoot in plaats van dat het is uitgedrukt in de maximaal acceptabele temperatuurstijging in Nederland. Op het eerste oog lijkt er inderdaad een verband tussen de temperatuurstijging op aarde en de toename van CO₂  .... Lees verder


Er is een schat aan betrouwbare gegevens over het klimaat beschikbaar gekomen vanuit het Greenland Ice Sheet Project (GISP2), een Europees onderzoeksproject, georganiseerd door de European Science Foundation. Het project liep van 1989 tot 1995. GISP heeft met succes een 3029-meter lange ijskern geboord in de bodem van de ijskap van Groenland. Studies van bestanddelen in de kern hebben een gedetail .... Lees verder


Veel feitelijke informatie over het klimaat en de opwarming van de aarde komt niet aan bod op radio en televisie, waardoor het beeld dat de meeste mensen hebben erg eenzijdig is. Dat is jammer, want daarmee doen we onszelf als maatschappij tekort. De volgende video spreekt Luca Rossi zich hierover uit. De video is gemaakt door het Australische Institute of Public Affairs . bMA9BgIK1kk .... Lees verder


Hoe is het eigenlijk gesteld met de temperatuurstijging in Nederland? De afgelopen jaren ‘regent’ het weerrecords waardoor veel mensen het idee krijgen dat het de laatste jaren veel warmer is geworden in ons land. Volgens het KNMI is de temperatuurstijging in Nederland inderdaad groter dan in de rest van de wereld. In 130 jaar was de opwarming 1,7°C terwijl die gemiddeld op aarde 1,0°C was. De gra .... Lees verder


Met het stijgen van de temperatuur in Nederland is het niet verwonderlijk dat het aantal zomerse en tropische dagen en het aantal hittegolven toeneemt. Het zou statistisch vreemd zijn als dat niet zo was. Maar de belangrijkste reden voor de toename zijn de aanpassingen die het KNMI heeft doorgvoerd op temperatuurwaarden uit het verleden. In 2016 heeft het KNMI oude temperatuurreeksen van vóór sept .... Lees verder


Het is al lang bekend dat de temperatuur in stedelijke gebieden gemiddeld hoger is dan in landelijke gebieden. Door dit zogenaamde hitte-eilandeffect of urban heat island-effect kan het gemiddelde verschil in temperatuur tussen stad en platteland wel oplopen tot 5°C. Door de toename in bebouwing en bestrating in de omgeving van weerstations rapporteren die nu mogelijk hogere temperaturen dan in d .... Lees verder


De broeikastheorie gaat ervan uit dat de zon de aarde maar kan verwarmen tot -18°C en dat het broeikaseffect ervoor zorgt dat de gemiddelde temperatuur op aarde een aangename 15°C is. Tegelijkertijd kan de temperatuur van het zand op een zomerse dag aan het strand wel oplopen tot ruim boven de 50°C, te warm om op blote voeten te lopen. En het donkere asfalt kan op zo'n dag zelfs gaan smelten, wat  .... Lees verder