home  > tag_results

Tag: opwarming

Terug naar Home

Klimaatverandering is van alle tijden. Een belangrijke vraag is of de recente temperatuurstijging uitzonderlijk en alarmerend is. Verder is het belangrijk om te weten of het weer in de afgelopen jaren extremer is geworden: zijn het nu meer hittegolven dan vroeger of is er sprake van meer extreme neerslag of juist droogte?


Een belangrijke vraag is of de recente temperatuurstijging uitzonderlijk en alarmerend is. Het is inderdaad zo dat er in de laatste decennia van de vorige eeuw een behoorlijke opwarming was, maar in de afgelopen 22 jaar is de temperatuur op aarde nog maar nauwelijks gestegen. Bovendien is het beeld van de laatste 150 jaar niet heel veel anders dan eerdere veranderingen van het klimaat.


Sinds 1850 is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 1°C gestegen. Sinds 1979 zijn temperatuurmetingen op basis van satellieten beschikbaar, die een nauwkeuriger en vollediger beeld geven. Deze satellietmetingen laten over de afgelopen 24 jaar nauwelijks meer een temperatuurstijging zien. Over de periode vóór 1979 is veel onzekerheid over het werkelijke temperatuurverloop. Door uit te gaa .... Lees verder


In de media is vaak te horen dat door de recente opwarming er een toename is van het aantal extreme weersituaties. Elke hittegolf, droogte, orkaan of overstroming wordt de laatste tijd in verband gebracht met klimaatverandering. Maar zulke extreme weersituaties traden ook in het verleden op. De vraag is dus of er ten opzichte van het verleden ook echt een toename is. .... Lees verder


In tegenstelling tot wat het IPCC rapporteert, heeft het temperatuurverloop over de afgelopen eeuwen niet het karakter van een hockeystick. Ook de afgelopen 2000 jaar waren er grote fluctuaties in de gemiddelde temperatuur. De huidige stijging is al aan het eind van de 17e eeuw begonnen. Een analyse van de onderliggende golfbewegingen in het temperatuurverloop toont aan dat de recente temperatuurs .... Lees verder


De hoeveelheid bebouwing en bestrating in een gebied blijkt van grote invloed op de gemiddelde temperatuur. Door dit urban heat island-effect is de temperatuur in steden tot wel 5°C hoger dan op het platteland. Door de toename in bebouwing en bestrating in de omgeving van weerstations rapporteren die nu hogere temperaturen dan in de tijd dat ze geplaatst werden, hetgeen een deel van de temperatuur .... Lees verder


Bij de vraag of er een duidelijke samenhang (correlatie) is tussen CO₂ en temperatuur is belangrijk om te kijken naar de tijdschaal. Over een periode van honderden miljoenen jaren blijkt er geen correlatie te zijn, maar die correlatie is er wel over de afgelopen honderdduizenden jaren en over de afgelopen tientallen jaren. Daar waar er sprake is van correlatie ijlt de CO₂ na op de temperatuur. CO₂ .... Lees verder


De stijging van de temperatuur in de afgelopen decennia is niet uitzonderlijk. Ook in het middeleeuwen en vele andere perioden daaraan voorafgaand zijn er vergelijkbare temperatuurstijgingen geweest. Ook het tempo van de stijging is niet uitzonderlijk. .... Lees verder


De opwarming in Nederland is volgens de metingen van het KNMI sneller gegaan dan in de rest van de wereld. De opwarming hier was 1,6 °C (30-jarig gemiddelde), tegenover 1° C gemiddeld over de hele aarde. De hogere stijging hangt samen met veranderingen in de windcirculatie en de afname van de bewolking in Nederland (en dus meer zonuren). Andere aspecten zijn de aanpassingen van van oude meetgegeve .... Lees verder


Het KNMI heeft in 2016 oude temperatuurreeksen van vóór 1951 naar beneden bijgesteld vanwege het verplaatsen van een meethut in 1950. Hierdoor is het aantal tropische en zomerse dagen en het aantal hittegolven in de periode tot 1950 sterk afgenomen. De aanpassing roept veel vragen op en is tegengesteld aan wat je zou verwachten op basis van het Urban Heat Island-effect. .... Lees verder


Meteorologische diensten hebben de afgelopen 20 jaar aanpassingen uitgevoerd op oorspronkelijke temperatuur meetgegevens. Hierbij zijn vooral oude temperatuurwaarden naar beneden bijgesteld (‘cooling the past’), waardoor het cyclische patroon van de temperatuur grotendeels is verdwenen en de opwarming groter lijkt dan die in werkelijkheid is. .... Lees verder