home > tag_results

Tag: vergroening

Terug naar Home

De biodiversiteit, de mate van verscheidenheid aan levensvormen op aarde, staat onder druk. Het biodiversiteitspanel van de Verenigde Naties (IPBES, Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) stelt in het rapport van 2019 dat de natuur wereldwijd in een ongekend snel tempo achteruit gaat. Binnen enkele decennia worden een miljoen soorten in hun voortbestaan b .... Lees verder


Het klimaat wordt vaak in één adem genoemd met natuur en milieu. Daarmee wordt de indruk gewekt dat wat goed is voor het klimaat ook goed is voor natuur en milieu (en omgekeerd). Toch gaat het hier om verschillende zaken. Bij de Gevolgen voor de biodiversiteit vind je meer informatie over de gevolgen van de opwarming voor natuur en milieu. Daarmee samenhangend is de vraag of CO₂ een vervuilende st .... Lees verder