home > tag_results

Tag: zeespiegel

Terug naar Home

Op 25 september 2019 is het rapport The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate van het IPCC verschenen over de huidige en toekomstige zeespiegelstijging en de risico's op overstromingen. De belangrijkste boodschap in het rapport is dat de mondiale zeespiegel versneld aan het stijgen is en dat deze versnelling zal doorzetten. Het IPCC geeft aan dat de stijging in de 20e eeuw ongeveer 15cm bedr .... Lees verder


Het meten van de zeespiegelstijging vindt op dit moment op twee manieren plaats: getijdenmetingen (of getijmetingen) op een groot aantal plaatsen in de wereld aan de kust en satellietmetingen. De twee meetmethoden laten op dit moment heel verschillende resultaten zien. De stijging gemeten via satellieten is meer dan 2 keer zo groot als op basis van getijdenmetingen geconcludeerd kan worden. Hieron .... Lees verder


Het IPCC heeft dit jaar een uitgebreid rapport uitgebracht over de dreigende zeespiegelstijging en de risico's op overstromingen. Het IPCC stelt dat de zeespiegel versneld stijgt en dat deze versnelling de komende jaren zal doorzetten. De versnelde stijging blijkt niet uit de metingen. De getijdenmetingen laten al tientallen jaren een stabiele stijging zien van gemiddeld 1,4 tot 2 millimeter per j .... Lees verder


De zeespiegel aan de Nederlandse kust wordt al vanaf 1865 nauwkeurig gemeten in Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder en Harlingen. Volgens het Deltares-onderzoek van 2018 stijgt de zeespiegel bij ons met 18,6cm per eeuw vanaf 1890. Hiervan is 4,5cm het gevolg van bodemdaling; de absolute stijging is dus lager .... Lees verder


De stijging van de zeespiegel verschilt van plaats tot plaats en heeft ook te maken met de mate waarmee de bodem stijgt of daalt. Op de website van het sealevel.info zijn gegevens beschikbaar van vele plaatsen in de wereld, zowel van het NOAA als van het Permanent Service for Mean Sealevel. Hieronder zijn de gegevens van enkele plaatsen op de wereld in kaart gebracht. Uit de gegevens van de kust .... Lees verder


De veranderingen in de kustlijnen vormen een belangrijke indicatie van het mogelijke gevaar voor de vaak dichtbevolkte achterliggende gebieden. Bij een stijgende zeespiegel is de verwachting dat in het geval van zandstranden er erosie optreedt en daarmee een verschuiving van de kustlijn. In een onderzoek van Luijendijk et al in 2018 is gebleken dat maar 24% van de zandstranden van de wereld eroder .... Lees verder